afbeelding versterkt bersiap

16 augustus – Herdenking Nederlandse Slachtoffers Bersiap | Internationale Achtbanendag | Zwaai naar de Surveillance Camera’s Dag | Sterfdag van Elvis Presley | Hartjesdag

Ik bedank Peggy Lesquillier voor het aanleveren van (het merendeel van) onderstaande tekst

Herdenking Nederlandse Slachtoffers Bersiap

Op 5 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Europa. Jaarlijks vieren we deze Bevrijdingsdag. Maar was de oorlog tegen Japan ook voorbij? Nee, die eindigde pas op 15 augustus 1945. Dat was de datum dat Japan zich officieel over gaf. Daarom staan we op 15 augustus stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bij het Indisch monument in Den Haag. Maar het leed was nog niet geleden.

Einde Tweede Wereldoorlog, begin Bersiap

Nadat Japan capituleerde, riep Soekarno op 17 augustus 1945 de Onafhankelijkheid uit. Merdeka (Vrijheid) wilden de Indonesiërs, en terecht. Zij waren de koloniale bezetting van Nederland zat. Hoe Nederland reageerde? Zij stuurde 120.000 militairen die met buitensporig veel geweld het gezag probeerde te herstellen. De felle strijd tussen beide landen kostten duizenden mensen het leven. Maar wat wordt bedoeld met Bersiap? Met de bersiap wordt de periode van terreur aangeduid die volgt op het uitroepen van de Indonesische republiek op 17 augustus 1945 en die duurde tot begin 1946.

Maar voor de Indo’s was er geen vrijheid

Indo’s zijn (klein) kinderen van Hollandse jongens en Indonesische meisjes. Zij zijn (Indische) Nederlanders. Vele duizenden Indische kinderen, vrouwen en mannen zijn ontvoerd, gemarteld, verkracht of vermoord door Indonesische milities, alleen maar omdat zij loyaal waren aan het Huis van Oranje. Maar tijdens deze gewelddadige periode heeft Nederland hen niet beschermd. Ook een onbekend aantal Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden werden slachtoffer van geweld.

Daarom moesten de Indo’s vluchten

Zo begon de uittocht van 300.000 Indo’s naar Nederland, met schepen en vliegtuigen. Aangekomen in Nederland, werden zij opgevangen in hotels, pensions en voormalige Joodse kampen, zoals Westerbork. Voor voeding en verblijf moesten zij 60% van hun loon afdragen aan de Nederlandse regering. Maar wie herdenkt de Indo’s die tijdens de Bersiap zijn vermoord of gewond ? Niet Nederland en niet Indonesië. Daarom herdenkt onze stichting Bersiap Compensatie op 16 augustus de Indische Bersiap slachtoffers. Stichting Bersiap Compensatie hoopt dat 16 augustus net zo’n nationale herdenking wordt als 5 mei.

Bijdrage van Winnie van Zalm; 2e generatie kampkind

15 augustus Indië herdenking. Fijn dat er steeds meer aandacht is voor de door velen stilgezwegen historie. Het was bij ons thuis niet anders. Er werd niet gesproken over de oorlog. Alleen tijdens de bekende Koempoelans bij de Indische familie werd er gepraat over de periode ervoor en de periode erna. Over mensen die geheuld hadden met “de jap” werd gezwegen. Alleen dat misprijzende gesnuif en even dat wegkijken, dan wisten we als aanhoorders genoeg. Nu jaren later is mijn vader erkend oorlogsslachtoffer. Wat hij meegemaakt heeft wordt steeds duidelijker en wat hij verloren heeft ook. Op 15 augustus herdenk ik als 2e generatie “kampkind” de gevallenen en slachtoffers van de oorlog in Indië. Ik buig in respect mijn hoofd.

Wat kunnen we op 16 augustus nog meer verwachten?

Deel dit bericht