uitlichten wereld jonge talentendag

15 juli – Wereld Jonge Talentendag | Poolzeeijs Dag

Wereld Jonge Talentendag

Nog steeds kiezen te weinig leerlingen, en zeker te weinig meisjes, voor een opleiding in de richting van de wetenschap en techniek. Wereld Jonge Talentendag wil de jeugd, onze toekomst, bewust maken dat het verstandig is om een opleiding te kiezen in de wetenschap en/of techniek. Onze samenleving zit boordevol techniek, zit om wetenschappers verlegen dus is het een verstandige beroepskeuze. Met een studiekeuze die aansluit op de huidige arbeidsmarkt en behoeftes zul je als je afgestudeerd bent meer kans maken op een baan. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wil met Wereld Jonge Talentendag ( World Youth Skills Day) de aandacht vestigen op het belang dat jongeren 21e-eeuwse vaardigheden leren.

COVID-19 en Wereld Jonge Talentendag 2020

Door COVID-19 krijgt Wereld Jonge Talentendag 2020 een andere lading dan de jaren daarvoor. Door de strenge coronamaatregelen zijn in veel landen instellingen voor technisch onderwijs en beroepsopleiding gesloten. Maar niet alleen het technisch onderwijs en beroepsopleiding worden getroffen, naar schatting zit wereldwijd bijna 70% van de leerlingen thuis.

De meeste leerlingen krijgen nu thuisonderwijs of worden online bijgespijkerd door hun onderwijzers. Dit heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen voor onder andere het praktijkonderwijs. Maar ook voor de leerlingen die stage moeten lopen, want als je niet naar buiten mag en bedrijven zijn gesloten hoe moet je dan stage gaan lopen? Het belang van het ontwikkelen van vaardigheden en veerkracht staat dit jaar centraal op Wereld Jonge Talentendag.

Vaardigheden voor een veerkrachtige jeugd

Er worden vandaag diverse virtuele evenementen georganiseerd die gericht zijn op het thema “Vaardigheden voor een veerkrachtige jeugd“. Zoals bijvoorbeeld een online paneldiscussie georganiseerd door de Permanent Missions of Portugal and Sri Lanka, UNESCO, IAO en het Bureau van de VN-Gezant voor de Jeugd. Als na de zomer een nieuwe generatie schoolverlaters de arbeidsmarkt op stroomt, zal de jeugdwerkloosheid stijgen.

Door de coronacrisis vallen bedrijven om of worden werknemers ontslagen door verminderde omzetten. In post-COVID-19-samenlevingen zullen jongeren moeten worden uitgerust met de vaardigheden om de uitdagingen die op hun pad komen met succes aan te kunnen. En ze zullen de veerkracht in zich moeten hebben om zich aan de post-COVID-19 wereld aan te passen.

Poolzeeijs Dag

De organisatie PBI (Polar Bear International) heeft 15 juli uitgeroepen tot Arctic Sea Ice Day. Een bewustwordingsdag die aandacht vraagt voor het in snel tempo verminderen van het zee-ijs in het Arctisch gebied én hoe deze trend kan worden omgekeerd. De PBI heeft gekozen voor 15 juli omdat historisch gezien het zee-ijs rond midden juli uiteenvalt.

Nu stellen zij dat als je kijkt naar de jaren tachtig het uiteenvallen van het poolzeeijs 3 weken eerder plaatsvindt. Niet iedereen is het daar mee eens trouwens maar desalniettemin als het er minder poolzeeijs is komen de ijsberen in de problemen. Ze moeten dan langer aan wal blijven; en op land kunnen de dieren niet jagen. De ijsschotsen liggen verder uit elkaar. Je hoeft niet echt een wetenschapper te zijn om te bedenken wat de gevolgen voor de jonge ijsberen zijn.

Hernieuwbare energiebronnen

Arctic Sea Ice Day wil ons bewustmaken van het feit dat toekomstige generaties ijsberen én mensen de rekening gepresenteerd krijgen van alle beslissingen en plannen die we vandaag de dag maken. Hoe kan de trend worden omgekeerd? Door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. Dit heeft economische voordelen en zal de vervuiling verminderen en banen creëren.

Deel dit bericht