afbeeldding versterkt remembrance Sunday

14 november – Remembrance Sunday | Internationale Dag tegen Illegale Handel in Cultuurgoederen | Wereld Diabetes Dag | Werelddag van de Armen

Remembrance Sunday 2021 in London

Op de zondag die het dichtst in de buurt van 11 november ligt worden elk jaar in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten herdacht door om 11.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen. Dat wordt Remembrance Sunday genoemd. Vergelijkbaar met de Dodenherdenking op 4 mei bij ons en met Veterans Day in de Verenigde Staten.

Waarom dragen mensen een klaproos op Remembrance Sunday?

Wellicht is het je opgevallen dat veel mensen uit de Gemenebest landen een papieren klaproos (poppie) dragen tijdens de herdenking. Waarom? Omdat de klaproos als een bescheiden, aangrijpend symbool van herinnering en hoop gedragen wordt. Waarom een klaproos? Er werd in de Eerste Wereldoorlog volop gevochten op de Vlaamse velden. En op het verwoeste slagveld waar de gevallenen in plassen met bloed nog lagen te rotten kwamen spontaan klaproosjes omhoog. Dat beeld inspireerde de Canadese legerarts John McCrae tot het schrijven van het wereldberoemde gedicht In Flanders Fields.

Internationale Dag tegen Illegale Handel in Cultuurgoederen

De sinds 2019 jaarlijks terugkerende Internationale Dag tegen de Illegale Handel in Cultuurgoederen herinnert de wereld eraan dat diefstal, plundering en illegale handel in cultuurgoederen in elk land plaatsvindt. Door deze vorm van criminaliteit worden mensen van hun cultuur, identiteit en geschiedenis beroofd. UNESCO moedigt met deze dag musea, archieven, kunstverzamelaars, handelaren en individuen aan om na te gaan of een object niet is gestolen of zonder toestemming is uitgevoerd. En deze dag roept tevens de lidstaten op om deze misdaad gezamenlijk te bestrijden.

Onwetendheid en slechte gewoontes

Illegale handel in cultureel eigendom heeft vele oorzaken, vaak liggen onwetendheid en slechte gewoonte daaraan ten grondslag. Gestolen cultureel erfgoed wordt vaak illegaal verhandeld of legaal via veilingen of via internet. Mensen, overheden, de kunstmarkt en instellingen kunnen hun steentje bijdragen om dit te bestrijden door te weten wat ze kopen. Dus meer bewustzijn, beter geïnformeerd zijn en gezond verstand gebruiken bij het kopen en verkopen van kunst en culturele objecten.

Wereld Diabetes Dag

Het thema van Wereld Diabetes Dag 2021-23 is Access to Diabetes Care. Wereldwijd hebben miljoenen diabetici geen toegang tot diabeteszorg. En dat is wel een dingetje want diabetici hebben voortdurende zorg en ondersteuning nodig om hun toestand onder controle te houden en om complicaties te voorkomen. Wat hebben diabetici nodig?

  • geneesmiddelen, technologieën, ondersteuning en toegankelijke zorg
  • overheden die meer investeren in diabeteszorg en preventie

De honderdste verjaardag van de ontdekking van insuline biedt een unieke kans om betekenisvolle verandering teweeg te brengen voor de meer dan 460 miljoen diabetici en de miljoenen meer die risico lopen.

Werelddag van de Armen

De armen zul je altijd bij je hebben” (Mc 14:7). Jezus sprak deze woorden een paar dagen voor Pesach tijdens een maaltijd in Bethanië. Dat was in het huis van Simon de melaatse. Zoals de evangelist vertelt, kwam er een vrouw binnen met een albasten fles vol kostbare zalf en goot die over Jezus’ hoofd leeg. Dit wekte grote verbazing en gaf aanleiding tot twee verschillende interpretaties.

De eerste was de verontwaardiging van sommige aanwezigen, waaronder de discipelen, die, gezien de waarde van de zalf – ongeveer 300 denarii, gelijk aan het jaarsalaris van een arbeider – dachten dat het had moeten worden verkocht en dat de opbrengst naar de armen moest gaan. De tweede reactie is aanvaarding, door Jezus, in het besef dat hij niet lang meer bij zijn volgelingen zal zijn en hij noemt het uitgieten van de balsem ‘een goed werk’. In de context van zijn naderend dood wijst hij zijn volgelingen er op dat de armen altijd in hun midden zullen zijn.

Wil de hele Pauselijke boodschap voor de Werelddag van de Armen in het Nederlands lezen, klik dan op deze externe link. De Engelstalige kun je hier terugvinden.

Deel dit bericht