afbeelding versterkt wereld trekvogeldag

14 mei – Wereld Trekvogeldag | Wereld Fairtrade Dag | Internationale Waarderingsdag voor Chihuahua | Mary Seacole Dag | Finale Eurovisie Songfestival | Herdenking bombardement Rotterdam | Nationale Molen- & Gemalendag | Nationale Molendagen | Week van de Korte Keten

Wereld Trekvogeldag

De belangrijkste dagen voor de internationale vieringen van Wereld Trekvogeldag is op de tweede zaterdag in mei en in oktober. Waarom is het belangrijk dat we aandacht hebben voor deze dag? Wereld Trekvogeldag (World Migratory Bird Day) is een jaarlijkse wereldwijde bewustmakingscampagne die ons duidelijk wilt maken dat het noodzakelijk is om trekvogels en hun leefgebieden te beschermen. Trekvogels zijn afhankelijk van de situatie in de landen waar ze doorheen vliegen. Als natuurgebieden verdwijnen kan dat gevolgen hebben voor de soort als geheel. Wereld Trekvogeldag blijkt een effectief hulpmiddel te zijn om ons bewuster te maken van de bedreigingen waarmee trekvogels worden geconfronteerd, hun ecologische belang en de noodzaak van internationale samenwerking om ze te behouden. Anders zal de toekomstige generatie het moeten doen met plaatjes uit een boek.

Thema van Wereld Trekvogeldag focust op lichtvervuiling

Kunstlicht neemt wereldwijd met ten minste 2 procent per jaar toe en het is bekend dat het veel vogelsoorten nadelig beïnvloedt. Lichtvervuiling is een grote bedreiging voor trekvogels. Het veroorzaakt desoriëntatie wanneer ze ’s nachts vliegen, wat leidt tot botsingen met gebouwen. Maar dat is nog niet alles, hun interne klok of langeafstandsmigraties raakt door het licht ontregeld. En het is niet zo dat er geen oplossingen voor lichtvervuiling zijn. Die zijn er. Wereldwijd zijn er gelukkig steeds meer steden die maatregelen nemen om de verlichting van gebouwen te dimmen tijdens de migratiefasen in het voor- en najaar.

Convention on Migratory Species (CMC)

De Convention on Migratory Species (Conventie van Bonn) heeft internationaal al richtlijnen opgesteld om lichtvervuiling voor trekkende kustvogels, zeevogels en zeeschildpadden te verminderen. Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe richtlijnen voor migrerende landvogels en vleermuizen. Deze zullen ter goedkeuring worden voorgelegd op de CMC-conferentie van de partijen in 2023.

Waarom zijn er richtlijnen nodig?

Sinds het begin der tijden vertrouwt al het leven op aarde op het voorspelbare ritme van dag en nacht. In de loop van de tijd hebben mensen deze cyclus verstoord door de nachtelijke hemel te verlichten. Net zoals ons verlangen naar schoon water, lucht en bodem, is de natuurlijke duisternis zeer belangrijk en moet worden beschermd. Het ritme dat ooit in het DNA van alle planten en dieren op aarde was gecodeerd, is nu veranderd door lichtvervuiling.

Dus, wat heeft lichtvervuiling met vogels te maken?

Voor veel vogelsoorten kan lichtvervuiling hun gedrag zoals foerageren en vocale communicatie drastisch veranderen. Vooral vogels die ’s nachts migreren, zoals eenden, ganzen, strandlopers, zangvogels en plevieren worden aangetrokken door en gedesoriënteerd door kunstlicht. Dit kan ertoe leiden dat soorten om verlichte gebieden cirkelen, wat leidt tot uitgeputte energie, met het risico van uitputting en het vergroten van de kans op predatie en dodelijke botsingen met gebouwen en infrastructuur. Lichtvervuiling en botsingen draagt jaarlijks bij aan miljoenen dodelijke slachtoffers van vogels. En ook hieruit blijkt maar weer dat de mens de grote veroorzaker is.

Onderstaande dagen en week hebben ook ’n plaatsje in de agenda

Deel dit bericht