afbeelding versterkt albinisme dag

13 juni – Internationale Albinisme Dag | Nationale Naaimachine Dag | Vaderdag (BE) | Utrechtse Dag van de Filosofie | Dag van het Oudere Paard | Delfsail

Internationale Albinisme Dag

Wereldwijd worden mensen met albinisme gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Maar vooral in Afrika wordt melding gemaakt van fysieke aanvallen op mensen met albinisme. En daar staan we bij stil op Internationale Albinisme Dag. Het is een gegeven dat juist in regio’s waar de meerderheid van de bevolking een relatief donkere huidskleur heeft albino’s worden geconfronteerd met ernstigere vormen van discriminatie en geweld. Met andere woorden, hoe groter het contrast in pigmentatie hoe erger de discriminatie is.

Dit lijkt het geval te zijn in sommige landen ten zuiden van de Sahara waar albinisme gehuld is in mythen. De cijfers over aanvallen op mensen met albinisme zijn veelzeggend. In 28 landen in Sub-Sahara Afrika zijn het afgelopen decennium honderden gevallen van aanvallen en moorden op mensen met albinisme gemeld. De aanvallen hebben verschillende onderliggende oorzaken. Zoals onwetendheid, armoede en bijgeloof. De alarmerende realiteit is dat deze verschrikkelijke praktijken vandaag de dag nog steeds voortduren.

Onwetendheid over albinisme vormt een bedreiging

Als een donker gekleurd echtpaar in Afrika een albinobaby krijgt zijn de ouders en hun omgeving zich er niet van bewust dat het een erfelijke afwijking is en dat beide ouders het gen moeten dragen om albinisme door te geven aan hun kinderen. Door deze onwetendheid worden alleen de vrouwen die bevallen zijn van albinobaby’s verstoten door hun man en hun families. Of de albinobaby wordt te vondeling gelegd. Het ontstaan van albinisme wordt door veel Afrikanen op verschillende manieren verklaard:

  • gebruik van anticonceptie tijdens menstruatie (cultureel niet geaccepteerd)
  • straf van God vanwege verkeerd gedrag van één van de voorvaderen
  • de albinobaby is behekst of vervloekt

Uit welke hoek komt het grootste gevaar?

Kinderen, maar ook volwassenen, met albinisme worden vaak vermoord en/of verminkt voor lichaamsdelen of bloed. Toverdokters hebben de lokale bevolking namelijk wijsgemaakt dat bloed, weefsel of bot van een albino allerlei kwalen kan genezen of dat het geluk brengt.

Wellicht het grootste gevaar is de zon. Je kunt je wel voorstellen dat de lichte albinohuid erg gevoelig is voor de zon en snel verbrandt. Hierdoor loopt een grote groep mensen met albinisme permanent rond met tweedegraads brandwonden. Bijkomend feit: albino’s overlijden bijna allemaal op jonge leeftijd aan huidkanker. De meesten worden nog geen 35 jaar.

Nationale Naaimachine Dag

Nationale Naaimachine Dag wordt al een aantal jaren in Nederland gevierd en dit jaar viel het me pas voor de eerste keer op. Wat we bejubelen op Naaimachine Dag is niet moeilijk te raden, toch? Als je aan een naaimachine denkt dan komt al snel de naam Singer bovendrijven. Nu moet je niet denken dat meneer Singer ook degene is geweest die voor het eerst in de geschiedenis van de mens een machine ontwikkelde die kon naaien. Nee die eer gaat naar de Franse kleermaker Barthélemy Thimonnier.

Het ontstaan van de naaimachine in vogelvlucht

In 1830 vraagt hij patent aan voor een machine waarmee met één draad gestikt kan worden. Dankzij deze uitvinding haalt Thimonnier het contract binnen om voor het Franse leger uniformen te mogen maken. Echter, zijn naaimachines werden door een aantal kleermakers en naaisters gezien als een bedreiging voor het voortbestaan van hun vak.

En wat doe je dan? Je vernielt gewoon alles. Elke vernieuwing, ongeacht in welke tijd je leeft, wordt vaak in eerste instantie gezien als een bedreiging in plaats van vooruitgang.

In 1846 vroeg de Amerikaan Elias Howe patent aan voor een naaimachine waarmee je een kettingsteek kon maken. Vanwege gebrek aan belangstelling voor zijn product en financiële kopzorgen verkocht hij zijn patent voor klein bedrag aan de Amerikaanse zakenman Isaac Merit Singer. Hoe het verder met de naaimachine van Singer ging hoef ik je vast niet te vertellen

Onderstaande dagen gaan door, zijn uitverkocht, afgelast of verzet.

Deel dit bericht