afbeelding versterkt internationale Albinisme Dag

13 juni – Internationale Albinisme Dag | 16e Dag van de BOA | Nationale Naaimachine Dag | Week van de HSP | Internationale Bijlwerpendag

Internationale Albinisme Dag

Wereldwijd worden mensen met albinisme gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Maar vooral in Afrika wordt melding gemaakt van fysieke aanvallen op mensen met albinisme. En daar staan we bij stil op Internationale Albinisme Dag. Het is een gegeven dat juist in regio’s waar de meerderheid van de bevolking een relatief donkere huidskleur heeft albino’s worden geconfronteerd met ernstigere vormen van discriminatie en geweld. Met andere woorden, hoe groter het contrast in pigmentatie hoe erger de discriminatie is.

Dit lijkt het geval te zijn in sommige landen ten zuiden van de Sahara waar albinisme gehuld is in mythen. De cijfers over aanvallen op albino’s zijn veelzeggend. In 28 landen in Sub-Sahara Afrika zijn het afgelopen decennium honderden gevallen van aanvallen en moorden op albino’s gemeld. De aanvallen hebben verschillende onderliggende oorzaken. Zoals onwetendheid, armoede en bijgeloof. De alarmerende realiteit is dat deze verschrikkelijke praktijken vandaag de dag nog steeds voortduren.

Gezondheidsproblemen voor mensen met albinisme

Het grootste gevaar voor hen is het gebrek aan melanine. Hierdoor zijn mensen met albinisme zeer kwetsbaar voor het ontwikkelen van huidkanker. In sommige landen sterft een meerderheid van hen tussen de 30 en 40 jaar aan huidkanker. En dat is niet nodig, huidkanker is zeer goed te voorkomen. Hoe dan? Simpel. Bijvoorbeeld als hun gezond regelmatig wordt gecontroleerd, als ze zonnebrandcrème, zonnebrillen en zonbeschermende kleding hebben. In een aanzienlijk aantal landen zijn deze levensreddende middelen niet of ontoegankelijk voor hen. Gevolg: albino’s waren en behoren tot de groep die het verst achterblijven. Daarom zouden ze het doelwit moeten zijn van mensenrechten interventies op de manier zoals bedoeld in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Thema 2022: Samen onze stem laten horen. Het thema van dit jaar is gekozen om:
  • omdat het opnemen van stemmen van personen met albinisme essentieel is om gelijkheid te waarborgen
  • te vieren hoe groepen en individuen met albinisme de zichtbaarheid van personen met albinisme op alle vlakken vergroten
  • eenheid stimuleren tussen groepen personen met albinisme
  • de stemmen en zichtbaarheid van personen met albinisme op alle gebieden van het leven te versterken
  • het werk van albinismegroepen over de hele wereld te benadrukken

Onwetendheid vormt een bedreiging

Als een donker gekleurd echtpaar in Afrika een albinobaby krijgt zijn de ouders en hun omgeving zich er niet van bewust dat het een erfelijke afwijking is en dat beide ouders het gen moeten dragen om albinisme door te geven aan hun kinderen. Door deze onwetendheid worden alleen de vrouwen die bevallen zijn van albinobaby’s verstoten door hun man en hun families. Of de albinobaby wordt te vondeling gelegd. Het ontstaan van albinisme wordt door veel Afrikanen op verschillende manieren verklaard:

  • gebruik van anticonceptie tijdens menstruatie (cultureel niet geaccepteerd)
  • straf van God vanwege verkeerd gedrag van één van de voorvaderen
  • de albinobaby is behekst of vervloekt

Kinderen, maar ook volwassenen, met albinisme worden vaak vermoord en/of verminkt voor lichaamsdelen of bloed. Toverdokters hebben de lokale bevolking namelijk wijsgemaakt dat bloed, weefsel of bot van een albino allerlei kwalen kan genezen of dat het geluk brengt

Onderstaande topics hebben allemaal een info-link. Probeer maar.

Deel dit bericht