13 januari – Internationale Dag van AMBER Alert

Het ontstaan van AMBER Alert

De dood van de 9-jarige ontvoerde Amber Hagerman uit Arlington (Texas) op 13 januari 1996 is de aanleiding geweest dat er in de VS het zogenaamde AMBER Alert systeem (America’s Missing: Broadcast Emergency Response) werd opgezet. Het is een snelle en effectieve manier om burgers te informeren over een vermissing. En het is effectief want honderden kinderen zijn dankzij het AMBER Alert opgespoord!

De Nederlandse ondernemer Frank Hoen hoorde tijdens zijn verblijf in de VS over het AMBER Alert systeem en was hier zo van onder de indruk dat hij contact opnam met het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) van de KLPD en vandaar uit is het balletje gaan rollen. Vanaf 2008 is in Nederland het officieel landelijk waarschuwingssysteem voor vermiste kinderen actief.

10 jaar AMBER Alert Nederland

Anno 2018 zijn 3 miljoen deelnemers en deelnemende organisaties aangemeld voor het Nederlandse AMBER Alert en is hierdoor het grootste burgerparticipatie-initiatief. Een representatieve steekproef toont aan dat 88 procent van de 18+ Nederlanders worden bereik.t (bron: peil.nl) Dat komt neer op bijna 12 miljoen Nederlanders maar ook duizenden organisaties die succesvol mee zoeken als een kind vermist is. Hoe meer speurende ogen hoe beter want de eerste 3 uur bij een vermissing zijn cruciaal!

Gemiddeld wordt ongeveer 2 á 3 keer per jaar een landelijk AMBER Alert uitgestuurd voor een vermist kind dat in onmiddellijk levensgevaar verkeert. Daar staat tegenover dat enkele tientallen keren per jaar worden delen van het AMBER Alert-systeem worden ingezet voor het verspreiden van urgente kindervermissingen. Dat het succesvol genoemd mag worden staat buiten kijf, gemiddeld wordt 67% binnen 24 uur teruggevonden.

Criteria AMBER Alert:

  • het kind is (zeer waarschijnlijk) ontvoerd door een onbekend persoon of personen, of het kind is vermist en er bestaat direct gevaar voor het leven van het kind
  • het vermiste kind moet jonger zijn dan 18 jaar
  • er is voldoende informatie over het slachtoffer, een mogelijke ontvoerder of een gebruikte auto, zodat met een AMBER Alert de kans vergroot wordt dat het kind gelokaliseerd kan worden
  • het AMBER Alert moet zo snel mogelijk na de ontvoering of vermissing worden gebruikt

Sinds november 2015 is er ook een regionaal alert systeem. Dit houdt concreet in dat een ieder die in de buurt van het vermiste kind is/woont een gerichte melding krijgt.

Sinds 2013 AMBER Alert Europe

Als een kind vermist raakt wil je dat iedereen hier zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. Niet alleen in het land van herkomst maar in elk Europees land. Kortom, er moet grensoverschrijdend worden gedacht want heb jij ooit weleens meegemaakt dat een opgepakte ontvoerder later zegt: “ik durfde de grens niet over”. Een ontvoerder gaat al een grens over door het kind tegen zijn/haar wil mee te nemen, dan zal een landsgrens hem/haar echt niet afstoppen!

Urgente kindervermissing

Uiteraard levert elke vermissing risico op voor een kind, maar niet iedere vermissing komt in aanmerking voor het uitgaan van een Alert. De politie kan in gevallen van een urgente kindervermissing kiezen om delen van het Alert systeem in te schakelen, bijvoorbeeld alleen via social media en apps.

Zet vandaag nog de AMBER Alert App op je smartphone. Hoe meer gebruikers, hoe groter het bereik!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.