afbeelding versterkt Dag van de Plantgezondheid

12 mei – Internationale Dag van de Plantgezondheid | Internationale dag van de Verpleegkunde | Internationale ME/CFS- en Fibromyalgiedag | Nederlandse Dag van het Tandvlees | Europese Dag van het Tandvlees | Internationale Dag voor Chronische Immunologische en Neurologische Aandoeningen | 2e halve finale Eurovisie Songfestival 2022 | Dag van het Sportonderzoek

Internationale Dag van de Plantgezondheid

De Internationale Dag van de Plantgezondheid, die jaarlijks op 12 mei wordt gehouden, werd voorgesteld door Zambia en is unaniem aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. De resolutie werd mede ondertekend door Bolivia, Finland, Pakistan, de Filippijnen en Tanzania. Waarom een Internationale Dag van de Plantengezondheid? De Verenigde Naties hebben 12 mei uitgeroepen tot International Day of Plant Health (IDPH) omdat gezonde planten de basis vormen voor al het leven op aarde, maar ook voor ecosysteemfuncties, voedselzekerheid en voeding. De dag is een belangrijke erfenis van het Internationale Jaar van de Plantengezondheid 2020.

Plantgezondheid is de sleutel tot de duurzame ontwikkeling van de landbouw die nodig is om een groeiende wereldbevolking tegen 2050 te voeden. En het kan nooit geen kwaad als er meer bewustzijn komt over hoe beschermen van de plantengezondheid kan helpen armoede te verminderen. En tevens de biodiversiteit en het milieu te beschermen en de economische ontwikkeling te stimuleren.

Welke doelstellingen heeft Internationale Dag van de Plantgezondheid?

Voortbouwend op de resultaten van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid, heeft de Internationale Dag van de Plantengezondheid vijf specifieke doelstellingen:

  1. bewustwording vergroten van het belang van plantengezondheid om Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te bereiken, met name SDG 2 (Zero Hunger)
  2. campagne voeren om het risico van verspreiding van plantenplagen via handel en reizen tot een minimum
    te beperken door naleving van internationale fytosanitaire normen te stimuleren
  3. versterking van systemen voor monitoring en vroegtijdige waarschuwing om planten en de gezondheid van planten te beschermen
  4. maak duurzaam beheer van plagen en pesticiden mogelijk om planten gezond te houden en tegelijkertijd het milieu te beschermen
  5. investeringen in fytosanitaire innovaties, onderzoek, capaciteitsontwikkeling en outreach bevorderen

Waardoor kunnen plagen en pesten zo goed gedijen?

Zowel onze gezondheid als de gezondheid van onze planeet is afhankelijk van planten. Planten vormen 80% van het voedsel dat we eten en 98% van de zuurstof die we inademen en toch worden ze bedreigd. Elk jaar gaat tot 40% van de voedselgewassen verloren door plagen en ziekten van planten. Dit heeft gevolgen voor zowel de voedselzekerheid als de landbouw, de belangrijkste bron van inkomsten voor kwetsbare plattelandsgemeenschappen.

Klimaatverandering en menselijke activiteiten veranderen ecosystemen en beschadigen de biodiversiteit, terwijl nieuwe niches worden gecreëerd waar plagen kunnen gedijen. Internationale reizen en handel, die de afgelopen tien jaar in volume zijn verdrievoudigd, verspreiden ook plagen en ziekten. We moeten planten beschermen, zowel voor de mens als voor de planeet, en we hebben allemaal een rol te spelen.

Plagen en ziekten veroorzaken enorme verliezen

De FAO schat dat plagen en ziekten bij planten zorgen voor 40 procent verlies van de voedselgewassen. En de schade die plagen en pesten aan de landbouw toebrengen verergeren het bestaande probleem van groeiende honger in de wereld en bedreigt het levensonderhoud op het platteland. Het beschermen van planten tegen plagen en ziekten is veel kosten effectiever dan het omgaan met noodsituaties op het gebied van plantgezondheid. Plagen en ziekten bij planten zijn vaak onmogelijk uit te roeien, en het beheersen ervan is tijdrovend en duur.

Eén van de onderstaande dagen krijgt een andere keertje meer aandacht

Deel dit bericht