afbeelding versterkt kopa-dag

12 maart – Internationale KOPA-dag | Nationale Pyjamadag (BE) | Werelddg tegen Internetcensuur

Internationale KOPA-dag

Sinds 12 maart 2012 wordt aandacht geschonken aan de Internationale Dag van Kinderen van Ouders met Psychische Aandoeningen (Internationale KOPA Dag). Deze jaarlijkse internationale dag is uitgeroepen door KAsper. Waarom? Omdat er te weinig aandacht is voor kinderen van ouders met psychische aandoeningen. En wie is KAsper dan? KAsper is een initiatief van een vrouw die rond haar 40ste ontdekte dat één van haar ouders een vorm van autisme heeft (niet gediagnostiseerd). Deze vrouw heeft er voor gekozen om anoniem door het leven te gaan. Wat wil ze met Internationale KOPA-dag bereiken?

Op de website staat dit te lezen over het doel van KOPA-dag

KAsper hoopt dat dit initiatief leidt tot méér aandacht voor, en daarmee verbetering van de positie en het welzijn van iedereen met een vader en/of een moeder met één of meer psychische aandoeningen, zoals – wel of niet formeel gediagnosticeerd – autisme, adhd, persoonlijkheidsstoornissen, agressie/depressie en verschillende vormen van verslaving.

Ouders met een psychische stoornis en/of verslaving

Kinderen met ouders met een psychische stoornis en/of verslaving lopen een groter risico om vroeg of laat psychische problemen en/of een verslaving te ontwikkelen. Bij psychische problemen kun je denken aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline. Alcohol- en drugsverslaving zijn de verslavingsproblemen.

7e editie Nationale Pyjamadag (BE)

Nationale Pyjamadag is een dag waarop het draait om solidariteit. Heel wat kinderen kunnen door langdurige ziekte niet naar school en daar wordt op Nationale Pyjamadag bij stilgestaan. De initiatiefnemer is Bednet. Dat is een organisatie die zorgt dat leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen de les in hun klas live kunnen volgen. Dat kan vanuit huis of vanuit het ziekenhuis. Een mooie manier om in contact te blijven met klasgenootjes en het tegen gaan van leerachterstand. Dit jaar staat pyjamadag in het teken van toekomstdromen.

De solidariteitsactie bestaat uit in je pyjama of onesie naar school of werk gaan. Door de COVID-19-pandemie weten alle kinderen wat het is om lange tijd niet naar school te kunnen gaan. En deze tijd heeft ons ook geleerd hoe belangrijk het op afstand les krijgen is. Belangrijk om leerachterstanden tegen te gaan en om met elkaar in contact te blijven.

Internationale Dag tegen Internetcensuur

Sinds 12 maart 2008 wordt de Internationale Dag tegen Internetcensuur (World Day Against Cyber-Censorship) georganiseerd. Het waren de Reporters Without Borders (RSF) en Amnesty International die met deze internationale dag de aandacht wilden vestigen op internetcensuur. Helaas blijven wereldwijd regeringen jaar in jaar uit druk bezig met internetcensuur en het manipuleren van sociale mediakanalen. China en Rusland spannen samen de kroon, en dan niet alleen in hun eigen land. Zij gaan letterlijk en figuurlijk de grenzen over om op die manier buitenlandse democratieën te ondermijnen. Op de website van RSF is een lijst met daarop  de Digital Predators of Press Freedom.

Buiten hun normale (internet)censuur praktijken zijn zij erg druk met mensen tegen elkaar uitspelen door het verspreiden van nepnieuws op bijvoorbeeld Facebook. Helaas zien sommige mensen het nieuws dat op Facebook staat als dé enige echte waarheid. Vaak is dat ook hun enige bron waar zij nieuws vandaan halen. En daar loert het gevaar. Blijf kritisch is het devies.

Op weg naar de verkiezingen.

Op 15, 16 en 17 maart kun je gaan stemmen. Het is belangrijk dat de verkiezingen eerlijk en vrij verlopen. Nepnieuws kan soms ontwrichtend werken. Check nieuws daarom en kijk waar het vandaan komt. Nepnieuws kan verschillende vormen hebben. Een voorbeeld is desinformatie: onware of onnauwkeurige informatie die expres wordt gemaakt en verspreid om geld te verdienen. Of om iemand, een groep mensen, een organisatie of land te beschadigen. Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch.

Deel dit bericht