afbeelding versterkt eerste vrouw in de amerikaanse senaat

12 januari – Eerste vrouw verkozen tot Amerikaanse Senaat | Internationale Kus een Roodharige Dag | Sterfdag Agatha Christie

Eerste vrouw verkozen tot Amerikaanse Senaat

Hattie Caraway werd op 12 januari 1932 de eerste vrouwelijke senator in de Amerikaanse Senaat. Mevrouw Caraway stond niet bekend als een feministe of al actief in de politiek, zij was echt de vrouw achter haar man, de senator van Arkansas. Echter, toen haar man plotseling overleed nam zij geheel tegen de verwachtingen in op 8 december 1931 zijn taken over. De staat Arkansas hield tussentijdse verkiezingen om de vrijgekomen plek op te vullen waar zij aan mee deed. Ze won met gemak en werd zo de eerste vrouw gekozen werd voor een dergelijke hoge politieke positie. Daar hield het niet mee op: ze werd de eerste vrouw die de Senaat voorzat, de eerste die voorzitter werd van een Senaatscommissie en de eerste die een Senaatshoorzitting voorzat.

Wie was de eerste vrouw die zitting nam in Nederlandse Senaat?

In Nederland wordt de Eerste Kamer der Staten-Generaal officieus ook wel de Senaat genoemd. De eerste vrouw in de Nederlandse Senaat was Carry Pothuis-Smit, zij werd in 1920 tussentijds voor de SDAP gekozen. Lange tijd bleef zij de enige, dat veranderde pas bij de uitbreiding van het ledental van 50 naar 70 in 1956. Toch bleef ook toen het aantal vrouwelijke Eerste Kamerleden beperkt. Pas na 1980 nam dit aantal beduidend toe. In 2003 werd Yvonne Timmerman-Buck de eerste vrouwelijke voorzitter van de Eerste Kamer.

In 1918 werd Suze Groeneweg van de SDAP het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. De eerste vrouw die een vergadering van de Tweede Kamer voorzat was de VVD’er Joke Stoffels-van Haaften (1959). In 1998 kwam er voor het eerst een vrouwelijke voorzitter, Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA). Anno 2022 zijn van de 150 Tweede Kamerleden 59 (39,3%) van het vrouwelijke geslacht. In de Eerste Kamer staat de teller op 26, op een totaal van 75. Een heel ander aantal dan in de Belgische Senaat (31 mannen/29 vrouwen).

Internationale Kus een Roodharige Dag

COVID-19 heeft ook voordelen. Zo hoef je als roodharige vandaag niet bang te zijn dat je op Kiss A Ginger Day (Kus een Roodharige Dag) spontaan door wildvreemden wordt gekust. Het is natuurlijk wel een beetje aparte internationale dag van maar deze dag is in 2009 niet voor de lol in het leven geroepen. In 2009 bedacht Derek Forgie een Facebookgroep waarin hij opriep voor meer verdraagzaamheid ten opzichte van roodharige. Zijn Kiss A Ginger Day is het ludieke antwoord op de Kick a Ginger Day. Weet je, of je nu gepest wordt vanwege je haar- of huidskleur dat maakt weinig uit, tegen pesten moet hard worden opgetreden. Besef dat als grap bedoelde pesterijen of puber pesterijen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. STOP pesten NU!

Kick a Ginger Day

Roodharige zijn vaker lijdend onderwerp van pesterijen. Alleen maar vanwege hun bleke huidskleur, rossige haar en sproeten. Het toppunt was toch wel toen een figuur uit de satirische animatieserie South Park in 2005 een haatspeech hield waarin hij opriep tot discriminatie en pesterijen gericht tegen Ginger Kids. Een veertienjarige jongen uit Vancouver werd zo geïnspireerd door deze aflevering van South Park dat hij in 2008 een Facebook-groep oprichten en 20 november uitriep tot National Kick a Ginger Day. De groep had al snel meer dan 5.000 leden, en helaas namen sommige mensen het al te letterlijk. Resultaat: er werden daadwerkelijk op 20 november op scholen roodharige kinderen aangevallen. Deze aflevering laat zien hoe makkelijk mensen te manipuleren zijn om met fake-news bepaalde groepen mensen buiten te sluiten.

Sterfdag Agatha Christie

Volgens het Guinness Book of World Records is Agatha Christie de best verkopende schrijver aller tijden te eren. Leuk weetje: Alleen van de Bijbel zijn meer boeken verkocht! Haar boeken zijn in meer dan 108 talen vertaald en zij is daarmee de meest vertaalde auteur in de geschiedenis. Beroemdste personages van Agatha Christie zijn de Belgische detective Hercule Poirot en de oude vrijster en amateur-detective Miss Marple.

Verreweg haar best verkochte boek is Tien kleine negertjes, dit boek verscheen in 1939. Officieel heet het Ten Little Niggers. In de Verenigde Staten verscheen het boek een jaar later met de titel And Then There Were None. Dit boek werd in 1943 door Christie bewerkt tot een toneelstuk en is ook meerdere malen verfilmd. De eerste verfilming van And Then There Were None stamt uit 1945, in 2015 verscheen bij BBC One een 2-delige serie. Deze vertolking laat het originele einde zien zoals Agatha Christie het heeft geschreven.

Deel dit bericht