12 februari – Dag van Kindsoldaten | Internationale Darwin Dag

Internationale Dag van Kindsoldaten

Sinds 2002 staan we op 12 februari jaarlijks stil bij het lot van kindsoldaten. Deze dag wordt ook Red Hand Day for Child Soldiers of alleen maar Red Hand Day genoemd. De “rode handen” zijn wereldwijd het protestsymbool om nee te zeggen tegen de rekrutering en inzet van kindsoldaten. Vandaag worden wereldwijd honderdduizenden rode handafdrukken verzameld en overhandigd aan politici en verantwoordelijke partijen, met inbegrip van de VN-secretaris-generaal.

Heeft deze actie en internationale dag enige invloed gehad? Misschien wel maar er zijn nog steeds meer dan 250.000 kinderen die wereldwijd als soldaten worden gedwongen om te vechten, seksueel worden misbruikt of het sloofje van de rebellenleider zijn.

Het lijden van de kindsoldaten

Het leven van de kindsoldaten is vaak vol gevaren en wordt gekenmerkt door hard werken, gebrek aan voedsel en drinkwater. Er is geen gezondheidszorg maar constante angst om in een hinderlaag te lopen of op een landmijn te stappen. Discipline en gehoorzaamheid worden afgedwongen door wrede methoden. Veel kinderen sterven onder onmenselijke omstandigheden, anderen overleven gehandicapt, blind of getraumatiseerd voor de rest van hun leven. Jongens zijn echter niet de enige die risico lopen.

Het zijn niet alleen jongens

Ongeveer een derde van de kindsoldaten zijn meisjes. Ze moeten dezelfde taken uitvoeren als de jongens, en zijn vaak het slachtoffer van seksueel geweld. Ze gedwongen de”’vrouwen” of seksslavin van de commandant te zijn. Als gevolg hiervan zijn velen besmet met hiv/aids of andere seksueel overdraagbare aandoeningen en velen van hen raken zwanger. In sommige gevallen zijn ze gestigmatiseerd en moeten ze met hun baby’s onder extreme omstandigheden leven.

Bevrijd, maar dan….

Is het lijden nog niet voorbij. Terugvallen op familie is in de meeste gevallen niet mogelijk. Of de families zijn uitgemoord en huizen zijn vernietigd of de voormalig kindsoldaten worden de verschoppelingen van de samenleving. Velen van hen hebben te maken met lichamelijke handicaps. Hierdoor wordt de kans om een baan te vinden of terug te keren naar school klein. Het enige alternatief: criminaliteit of prostitutie.

(bron: redhandday.org)

Internationale Darwin Dag

De geboortedag van Charles Darwin wordt jaarlijks herdacht met de Internationale Darwin Dag. Op Internationale Darwin Dag wordt de wetenschap in het algemeen en het werk van Darwin in het bijzonder onder de aandacht gebracht. Verder wil deze dag bereiken dat mensen meer respect hebben voor de prachtige wereld waarin we gezamenlijk leven met alle flora en fauna. Want het is zoals Charles Darwin het zo treffend zegt: “Het zijn niet de sterkste die overleven en ook niet de meest intelligente, het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”

Natuurlijke selectie

Charles Darwin, geboren op 12 februari 1809 in het Verenigde Koninkrijk, gestorven op 19 april 1882. Deze natuurwetenschapper was verantwoordelijk voor een aantal zeer belangrijke boeken waarin hij diverse theorieën presenteerde die zorgde voor een compleet andere kijk op de wereld. Zijn bekendste boeken zijn:

Deel dit bericht