afbeelding versterkt wereldbevolkingsdag

11 juli – Wereldbevolkingsdag | Internationale Dag van de Stadsomroeper | Dag van de Vlaamse Gemeenschap | Nationale Herdenking Srebrenica

Wereldbevolkingsdag

Wereldbevolkingsdag is een uitvloeisel van de dag dat we de vijf miljard mensen op deze aardkloot aantikte. Dat heugelijke feit werd gevierd op 11 juli 1987. Met deze dag wilde men toen de aandacht vestigen op de urgentie en het belang van bevolkingsproblemen. Met name in de context van algemene ontwikkelingsplannen en -programma’s, en de noodzaak om oplossingen voor deze problemen te vinden. In 1989 heeft het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) aanbevolen om jaarlijks op 11 juli de Wereldbevolkingsdag te organiseren. Een dag die gaat over de urgentie en het belang van de wereldbevolkingsproblemen zoals overbevolking, hongersnood en milieu. In 1990 werd op 11 juli in meer dan 90 landen voor de eerste keer aandacht besteed aan World Population Day.

Thema Wereldbevolkingsdag 2022

Het thema voor Wereldbevolkingsdag 2022 focust zich op verschillende kwesties die verband houden met overbevolking en de nodige stappen die genomen dienen te worden die horen bij dit probleem. In een ideale wereld heeft iedereen dezelfde kansen maar de vooruitgang geldt niet voor iedereen. Juist vooruitgang laat haarscherp ongelijkheid zien. Onder andere op basis van geslacht, etniciteit, klasse, religie, seksuele geaardheid, handicap en afkomst. Te veel mensen worden nog steeds blootgesteld aan discriminatie, intimidatie en geweld. We doen onszelf geen plezier als we de achterblijvers negeren. Laten we investeren in menselijk en fysiek kapitaal voor inclusieve, productieve samenlevingen die mensenrechten en reproductieve rechten hooghouden.

Wereldbevolkingstrends

Het duurde honderdduizenden jaren voordat de wereldbevolking uitgroeide tot 1 miljard. En in slechts 200 jaar groeide het zevenvoudig. In 2011 bereikte de wereldbevolking de grens van 7 miljard. Naar verwachting zal de bevolking groeien tot ongeveer 8,5 miljard in 2030, 9,7 miljard in 2050 en 10,9 miljard in 2100. Deze dramatische groei is grotendeels te danken aan het toenemende aantal mensen dat de reproductieve leeftijd heeft overleefd. Dat zorgde voor grote veranderingen in de vruchtbaarheidscijfers, toenemende verstedelijking en versnelde migratie. Deze trends zullen verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstige generaties.

Verstedelijking

Het recente verleden heeft enorme veranderingen te zien gegeven in vruchtbaarheidscijfers en levensverwachting. Begin jaren zeventig kregen vrouwen gemiddeld 4,5 kinderen; in 2015 was dat wereldwijd gedaald tot minder dan 2,5 kind per vrouw. De gemiddelde levensduur heeft ook niet stil gezeten. Wereldwijd gezien is die gestegen, van 64,6 jaar in het begin van de jaren negentig tot 72,6 jaar in 2019.

Mensen verkiezen steeds vaker de stad boven het platteland. Het jaar 2007 was het eerste jaar waarin meer mensen in stedelijke gebieden woonden dan op het platteland, en in 2050 zal ongeveer 66 procent van de wereldbevolking in steden wonen. De cijfers in Nederland laten juist het omgekeerde zien. Die trend is ingezet tijdens de coronacrisis, toen verkozen woningzoekenden de provincie boven de stad. Dat staat tenminste te lezen op vastgoedmarkt.nl

Een mixed dagje. Herdenken en feesten zegt de omroeper

Deel dit bericht