11 december – Stoffendag 2019 | Dag van de Bergen | Wereld Kinder Fonds Dag

Stoffendag 2019

Stoffendag 2019 is een dag voor een specifiek beroepsgroep, en nee dat zijn niet de kleermakers. Het is totaal wat anders. Deze stoffendag is bedoeld voor gebruikers van chemische stoffen. Het delen van onder andere kennis over het veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen centraal. Experts en ervaringsdeskundigen bespreken de laatste ontwikkelingen en de veranderingen in de wet- en regelgeving. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops en natuurlijk is er ruimte om te netwerken. Wil je meer weten over het programma? Klik hier.

Internationale dag van de Bergen

Sinds 2003 wordt jaarlijks op 11 december de International Mountain Day gevierd. Deze dag is door de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in het leven geroepen en biedt de uitgelezen gelegenheid om de diversiteit en de rijkdom van de bergculturen te omarmen. Verder zet de Internationale Dag van de Bergen zich in om de rechten van inheemse bergvolkeren te erkennen en hun traditionele manier van leven te waarborgen.

Bergen zijn belangrijk voor de jeugd

Het thema Mountains matter for Youth is een geweldige kans voor jongere generaties om meer aandacht te vragen voor de bergen en de inheemse bergvolkeren. Deze topics behoren bovenaan in de nationale en internationale ontwikkelingsagenda’s te staan.

Verder biedt Dag van de Bergen de gelegenheid om kinderen te informeren over de rol die bergen spelen in ons leven. Bergen zijn namelijk een belangrijke leveranciers voor zoet water, schone energie, voedsel, hulpbronnen en recreatie.

Het leven in de bergen is zwaar

Het leven in de bergen is zwaar en dat maakt het wonen in de bergen niet aantrekkelijk voor jongeren. Dat is de reden dat veel jongeren uit hun geboortedorp trekken en op zoek gaan naar een beter leven en een betere baan in de stad. Deze migratie leidt tot spookdorpen en culturele waarden en oude tradities gaan verloren. De enige manier om de jongeren een toekomst te bieden in de bergen is beter onderwijs en trainingen, meer kansen op fatsoenlijk werk, ontspanningsmogelijkheden en een goede infrastructuur.

Wereld Kinder Fonds Dag

Joseph Lam is de oprichter en president van het World’s Children’s Fund (WCF) en initiator van World Children’s Fund Day. Hij werd geboren in 1958 in de Britse kroonkolonie Hong Kong. Op 24-jarige leeftijd bezocht hij samen met zijn moeder Nora Lam (een Chinese evangelist) Moeder Teresa in Calcutta (India). Hij was zo onder de indruk van het werk van Moeder Teresa dat hij besloot om de rest van leven te wijden aan humanitaire hulp. In 1993 startte Joseph zijn eerste kinderhulpverleningsprogramma en in 1996 richtte hij de non-profit organisatie Wereld Kinder Fonds op.

Humanitaire hulp

Onder leiding van Joseph Lam zet het team van het World’s Children’s Fund zich overal ter wereld in om armen, hongerigen en zieken te helpen. Of het nu gaat om activiteiten op het gebied van de gezondheid van kinderen, het verminderen van honger en armoede of het verlenen van humanitaire hulp in crisistijd. Het Wereld Kinder Fonds levert meetbare resultaten.

Geen enkel kind mag honger lijden, naakt zijn of verstoken zijn van liefde,” aldus Joseph Lam en daar staan we bij stil op Wereld Kinder Fonds Dag.

Deel dit bericht