doel foto ondersteuning zelfmoordpreventie

10 september – Wereld Zelfmoordpreventie Dag | Jonge Ambtenaren Dag

Wereld Zelfmoordpreventie Dag

Het thema van Wereld Zelfmoordpreventie Dag 2020 (World Suicide Prevention Day) is hetzelfde thema als de 2 voorgaande jaren. Namelijk “Working Together to Prevent Suicide” (Samenwerken om zelfmoord te voorkomen). De initiatiefnemer International Association for Suicide Prevention (IASP) is er van overtuigd dat samenwerking het belangrijkste onderdeel is voor effectieve (mondiale) zelfmoord preventie. Zij benadrukken dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van zelfdoding. Het gedrag dat suïcidale mensen laten zien is niet uniek, het is universeel. Daarom is het wereldwijd bundelen van ervaringen een belangrijke stap op weg naar betere zelfmoordpreventie.

Een brandende kaars of fietsen?

Er worden vanuit IASP 2 mondiale campagnes op touw gezet. Vandaag om 20.00 (lokale tijd) een brandende kaars voor je raam zetten en een rondje om de wereld fietsen (sponsorcampagne). Dat rondje om de wereld fietsen doe je niet alleen. Iedere wereldburger kan zich aanmelden om in de periode van 10 september – 10 oktober een aantal kilometers op de weg, baan of in de sportschool te rijden voor Cycling Around the Globe.

Zowel de kaars branden als het fietsen moeten helpen om kennis over zelfmoord preventie te vergroten. De brandende kaars voor je raam laat mensen die aan zelfmoord denken (en hun naasten) zien dat ze niet alleen staan in het leven.. Op de website van International Association for Suicide Prevention (IASP ) kun je gratis e-kaarten en/of ansichtkaarten downloaden.

Dagelijks bijna 5 doden

Dagelijks overlijden in Nederland bijna 5 mensen door zelfdoding. Om precies te zijn ging het in 2019 om in totaal 1.811 mensen, waarvan 1.232 mannen (+5% t.ov. 2018) en 579 vrouwen (-11% t.o.v. 2020). Overall daalt het zelfdodingscijfer voor het tweede jaar op rij. In onderstaande tabel zie je het overzicht per leeftijdsgroep:

Aantal zelfdodingen
Leeftijd2019*20182017
Jonger dan 20 jaar675181
20 tot 30 jaar200222195
30 tot 40 jaar226242205
40 tot 50 jaar305298357
50 tot 60 jaar399432472
60 tot 70 jaar320299326
70 tot 80 jaar180176169
80 jaar of ouder114109112
* voorlopige cijfers

(bron CBS)

Zelfmoordpreventie begint met het leren herkennen van signalen

Hoe kan je een (poging tot) zelfmoord voorkomen? Dat je de eventuele signalen niet herkent daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen, dat is mezelf ook overkomen. Daarom zet ik een aantal (non-verbale) signalen op een rij voor je. Lees het door of ga naar de website 113.nl voor meer informatie. Het kost je maar een minuutje van je tijd om het leven van iemand voorgoed te veranderen.

 • sociale isolatie: zich terugtrekken van beste vrienden, hobby’s opgeven
 • verwaarlozen van het uiterlijk
 • depressieve, sombere stemming en alle andere aan depressie gelinkte symptomen
 • plotse woede-uitbarstingen, agressieve buien, huilbuien zonder directe aanleiding
 • verward of onlogisch praten
 • recente verhoging van alcohol- en/of middelengebruik
 • weggeven van persoonlijke spullen
Bij jongeren kunnen signalen spelen die met school te maken hebben
 • verslechtering van prestaties
 • vaker afwezig zijn, spijbelen, weglopen
 • slechte concentratie, slecht huiswerk, zitten slapen of suffen
 • agressiever en vervelender gedrag tegenover medeleerlingen

Er is altijd iemand die naar je luistert

Zie jij het leven niet meer zitten, zoek alsjeblieft een luisterend oor of professionele hulp. Of bel 113 (niet gratis), daar zitten mensen dag en nacht voor je klaar. Wil je (gratis) chatten of e-mailen? Klik hier.

Door COVID-19 afgelast of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht