afbeelding versterkt unequal

10 november – European Unequal Pay Day Nationale Boomfeestdag | Grote Wetenschapsdag | Dag van de Mantelzorg | Sesamstraatdag | Wereldwetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling | Internationale Dag van Malala | Internationale Pathologie Dag

European Unequal Pay Day

In Nederland werd op 24 oktober 2006 de eerste Dag van de Gelijke Beloning georganiseerd. Heeft slechts 5 jaar stand gehouden trouwens. In 2011 besloot de Europese Commissie om een Europese dag voor gelijke beloning te organiseren: European Equal Pay Day (EPD). De datum van de Equal Pay Day en Unequal Pay Day wordt berekend op basis van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het percentage van de loonkloof wordt vertaald in aantal dagen. Gisteren is over dit onderwerp in het Algemeen Dagblad een zeer verhelderend artikel met en over econoom Sophie van Gool gepubliceerd.

Wat is de loonkloof?

De loonkloof is het verschil in gemiddeld bruto uurloon tussen vrouwen en mannen. Het is gebaseerd op het salaris dat wordt uitbetaald aan werknemers, nog vóór inkomstenbelastingen en sociale zekerheid bijdragen ervan afgetrokken worden. Alleen bedrijven met tien of meer werknemers werden meegenomen in de berekening. De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU bedroeg 14,1% in 2019.

(bron: www.europarl.europa.eu)

Geen gelijke betaling, dus unequal pay!

De Europese Dag van Ongelijke Beloning (European Unequal Pay Day) is een symbolische dag om mensen bewust te maken van het feit dat vrouwelijke werknemers in Europa nog steeds gemiddeld 14,1% minder verdienen dan mannen. De dag markeert de datum waarop vrouwen effectief gratis gaan werken tot het einde van het jaar. Op nationaal niveau kan deze dag vroeger of later in het jaar vallen, afhankelijk van de respectieve loonkloof tussen mannen en vrouwen in elke lidstaat.

Volgens de cijfers uit 2019 kun je als Nederlandse vrouw vandaag stoppen met werken. Want voor het loon hoef je het niet te doen. Je werkt in vergelijking met de man vanaf vandaag toch 51 dagen van voor de kat zijn viool. Berekend over een heel werkend leven komt dat neer op ongeveer €300.000! Kun je een leuk huisje van kopen toch?

Nationale Boomfeestdag

De eerste Nationale Boomfeestdag kwam tot stand als reactie op alarmerende berichten van de Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization, FAO) van de Verenigde Naties over de verstrekkende negatieve gevolgen door wereldwijde grootschalige ontbossing. Professor G. Houtzagers (what’s in a name 😉 ) was de initiator voor een Nederlandse Boomplantdag. Op 10 april 1957 was het zo dan ver: de eerste Nationale Boomplantdag (nu Boomfeestdag) werd gevierd. In Park Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn planten die dag 1.605 Apeldoornse schoolkinderen uit de 6e klas bomen op de eerste Boomfeestdag in Nederland.

Wie is Boomfeest-Hoofdstad 2020/2021?

Elk jaar is een andere gemeente gastheer van de Nationale Boomfeestdag. Dit jaar is het de beurt aan Alphen aan den Rijn, zij mogen zich Boomfeest-Hoofdstad 2020/2021 noemen! Prinses Irene zal in het naar haar vernoemde bos, samen met kinderen, een populier planten, haar Levensboom. Dit bos krijgt ze (nog steeds) aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag in 2018 als dank voor haar decennialange inzet voor kind en natuur. Thema 2021: Bomen maken Gezond!

Alle dagen hebben hun eigen info-link, klik op de dag voor meer info

Deel dit bericht