18 augustus 1811 – Achternaam wordt verplicht!

Het ontstaan van de (familie-)achternaam In de Middeleeuwen werd het Germaanse éénnaamsysteem vervangen door een tweenamensysteem (voornaam+bijnaam). Waarom men overstapte op een tweenamensysteem lag aan een aantal factoren: invoering van het christendom verarming van het naamsysteem door vernoeming onderscheidingsdrang bevolkingsgroei het typeren van de medemens De meeste inwoners van Nederland hadden voor de inlijving van […]

Lees verder