26 juni – Internationale Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering | Werelddag van de Koeling | Dag van het Handvest van de Verenigde Naties | Internationale Dag tegen Drugsgebruik en Illegale Handel | Internationale Scoliose Bewustwordingsdag

afbeelding versterkt dag van foltering

Int. Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering Het VN-Verdrag Tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing werd in 1984 door de Algemene Vergadering aangenomen en trad in 1987 in werking. De uitvoering ervan door de lidstaten wordt gecontroleerd door een orgaan van onafhankelijke deskundigen, het Comité tegen Foltering. Waarom is […]

Lees verder