9 december – Paarse Vrijdag | Internationale Dag tegen Genocide | Dag tegen Corruptie

Paarse Vrijdag

Op Paarse Vrijdag laten leerlingen en docenten op hun school zien dat ze tegen homofobie zijn: dat iedereen recht heeft op een veilige sfeer op school, of je nu homo, hetero, lesbo, bi, transgender of in dubio bent. Uit onderzoek is gebleken dat het op de helft van de scholen niet veilig genoeg is om “uit de kast” te komen. Het meest verontrustende vind ik dat het aantal zelfmoorden onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger ligt dan bij heterojongeren.

Draag op Paarse Vrijdag paars dan laat je zien dat je oké bent met alle genders en seksuele oriëntaties.

Je wordt niet als homofoob geboren

“In dit land word je bijna gedwongen iets normaal te vinden waar je als hetero toch echt een natuurlijk gevoel van walging moet onderdrukken. Bij de hetero zal altijd een gevoel blijven dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is”. Kijk, als dit nu je vader of moeder is die dit zegt dan kan ik begrijpen dat je niet “uit de kast” durft te komen of dat je zelf een homofoob bent.

Lieve mensen, besef dat we allemaal gelijk zijn maar dat sommige van ons een andere weg kiezen dan de meest gekozen (hetereo)weg. Ben je daarom minder? ABSOLUUT NIET!

Internationale Dag tegen Genocide

Het Genocideverdrag stelt als één van de eerste VN-verdragen humanitaire problemen aan de orde. Voluit heet deze dag: International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime. Het doel van deze dag is om het bewustzijn over het Genocideverdrag en haar rol in de bestrijding en voorkoming van genocide ervan te verhogen. Maar bovenal om de slachtoffers van genocides te herdenken en te eren.

Het Verdrag werd op 9 december 1948 aangenomen als antwoord op de wreedheden die waren begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het Genocideverdrag

In het Genocideverdrag wordt genocide als volgt gedefinieerd: het zijn handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen:

  • het doden van leden van de groep
  • het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep
  • het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging
  • het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen
  • het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep

Genocides of etnische zuiveringen?

Genocide wordt vaak verward met etnische zuiveringen, er zit echter een groot verschil tussen die twee. In de blog van vorig jaar leg ik precies uit wat het verschil is tussen deze twee begrippen.

Internationale Dag tegen Corruptie

Dit jaar is het thema: United against corruption for development, peace and security. De campagne legt dit jaar de nadruk op hoe corruptie van invloed is op onderwijs, gezondheidszorg, rechtvaardigheid, democratie, welvaart en ontwikkeling. Laat ik deze dag afsluiten met een citaat van de Vlaamse schrijver Piet van Aken:

De weg naar de politieke top is bezaaid met goede voornemens, maar eerzucht is een brandstof waarvan de as vaak corruptie is.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.