6 februari – Week van het Oorsuizen | Internationale dag van nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

Week van het Oorsuizen

Het aantal mensen die last hebben van oorsuizen neemt de laatste jaren toe. Dat is reden dat de Stichting Hoormij van 6 tot en met 12 februari de Week van het Oorsuizen organiseren. Waarschuwing! Alle mensen, jong of oud, die vaak naar popconcerten of festivals gaan of de hele dag met oordopjes inlopen waarbij het volume op zijn hoogst staat lopen kans op het krijgen van tinnitus (oorsuizen). Ook bepaald medicijngebruik, drugs en alcohol spelen een rol. Eventuele (erfelijke) slechthorendheid kan eveneens een trigger zijn.

Je bent niet alleen!

Je zal het maar hebben, oorsuizen (tinnitus). Ik denk dat ik knettergek zou worden als ik constant in een piep, suis of fluit hoor die alleen in mijn hoofd zit. Wist je dat ruim 1 miljoen mensen in Nederland een vorm van oorsuizen hebben? Dit kan heel even zijn of juist permanent. Echter niet alle mensen met tinnitus ondervinden daar ook hinder van, “slechts” bij 25.000 Nederlanders is de tinnitus zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Wil je meer informatie over oorsuizen? Klik dan hier.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland

Naar schatting wonen er bijna 30.000 vrouwen in Nederland die besneden zijn. Van deze vrouwen is 14% jonger dan 19 jaar en 74% tussen de 20 en 49 jaar. Maar vergeet niet dat in Nederland ook jaarlijks 10.000 tot 15.000 jongens worden besneden, meestal zonder medische noodzaak. Elk jaar lopen er 40 tot 50 meisjes in Nederland het risico op besnijdenis op het moment dat zij hun land van herkomst gaan bezoeken. De meisjes lopen het meeste gevaar in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar. In sommige culturen gebeurt het al slechts enkele dagen na de geboorte of juist vlak voor het huwelijk.

Is meisjesbesnijdenis strafbaar in Nederland?

Voordat je het in je hoofd haalt: in Nederland zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden én strafbaar, net zoals het meehelpen aan of het uitvoeren van genitale verminking. De maximumstraf is 12 jaar vrijheidsbeneming of een geldboete. Meisjesbesnijdenis in het buitenland (laten) uitvoeren is net zo goed strafbaar. Degene die hier voor verantwoordelijk is wordt vervolgd als hij/zij de Nederlandse nationaliteit heeft of een vaste woon- verblijfsplaats in Nederland heeft.

Thema 2017: “Het bouwen van een solide en interactieve brug”

Het thema heet in zijn geheel: “Het bouwen van een solide en interactieve brug tussen Afrika en de wereld om VGV versneld te beëindigen, uiterlijk in 2030.” Wanneer er géén gedragsverandering komt ten aanzien van het besnijden van meisjes en vrouwen, in welke vorm dan ook, dan is de verwachting dat er in 2030 meer dan 220 miljoen vrouwen rondlopen die een vorm van genitale verminking hebben moeten ondergaan.

Om de afschaffing van VGV te bevorderen zijn tussen Afrika en de rest van de wereld gecoördineerde, maatschappelijke dialogen nodig die specifiek gaan over mensenrechten en gendergelijkheid. Deze dialogen moeten echter niet alleen op ambtenarenniveau worden gehouden, álle lagen van de bevolking moet hierbij worden betrokken wil je serieus bereiken dat VGV in 2030 niet meer voorkomt.

Vrouwelijke Genitale Verminking moét de wereld uit! Ongeacht de status van “culturele tradities” of niet.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.