afbeelding versterkt Wereldcommunicatiedag

29 mei – Wereldcommunicatiedag | Internationale Dag van de VN-Blauwhelmen | Wereldspijsverteringsdag | Internationale Coq Au Vin-dag | Week van de Bij (BE)

Wereldcommunicatiedag

Wat Wereldcommunicatiedag voor een dag is, is een terechte vraag. Want heeft het met de manier waarop wij met elkaar communiceren te maken, of hoe dat de media communiceert? Bijna goed. Wereldcommunicatiedag is een kerkelijk dag die in 1967 door paus Paulus VI op de kerkelijke agenda is gezet. Het wordt in de Kerk gezien als een jaarlijkse viering ter aanmoediging om na te denken over de kansen en uitdagingen die de moderne sociale communicatiemiddelen (pers, films, radio, televisie en internet) de Kerk bieden om de boodschap van het evangelie over te brengen.

De communicatiewereld: de eerste Areopagus van de moderne tijd

Paus Johannes Paulus II (1990) zei in zijn encycliek Redemptoris missio 37: “De wereld van communicatie is de eerste Areopagus van de moderne tijdd ie de mensheid verenigt en verandert in wat bekend staat als een ‘global village’. De communicatiemedia zijn zo belangrijk geworden dat ze voor velen het belangrijkste middel van informatie en onderwijs zijn, van begeleiding en inspiratie voor veel mensen in hun persoonlijk, gezins- en sociaal gedrag. Vooral de jongere generatie groeit op in een wereld die wordt geconditioneerd door de massamedia.”

De Kerk is zich steeds meer bewust van de wereld als een global village en de macht van de media als een vrije marktplaats voor filosofieën en waarden. menselijke ontwikkeling en voor het eeuwige welzijn van mensen.

Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag

Vorig jaar was het thema van de boodschap van de Paus: “Kom en zie” (Joh 1:46). Communiceren door mensen te ontmoeten waar en zoals ze zijn. Dit jaar wil de Paus de aandacht vestigen op het woord, “luisteren”. Luisteren is bepalend in de grammatica van communicatie en een voorwaarde voor echte dialoog. Echter de realiteit laat zien dat we het vermogen om te luisteren naar degenen die recht voor onze neus staan, zowel in het normale verloop van alledaagse relaties als bij het debatteren over de belangrijkste kwesties van het burgerleven, verliezen. Tegelijkertijd maakt het luisteren een belangrijke nieuwe ontwikkeling door. Nieuwe manieren van communicatie en informatie, namelijk via de podcasts en audioberichten. Deze vooruitgang laat zien dat luisteren nog steeds essentieel is in menselijke communicatie.

Listening with the ear of the heart

Het thema van dit jaar heet: Listening with the ear of the heart. Ik ben niet van de Here maar de boodschap die de Paus dit jaar geschreven heeft is zeer zeker de moeite waard. Als voorproefje waar de boodschap over gaat heb random 2 zinnen er tussen uit gepikt. Als je de hele Pauselijke boodschap (in het Engels) wilt lezen dan verwijs ik je graag naar www.vatican.va.

  • Er is een soort horen dat niet echt luisteren is, maar het tegenovergestelde: afluisteren.
  • Het gebrek aan luisteren is helaas ook zichtbaar in het openbare leven, waar we, in plaats van naar elkaar te luisteren, vaak “langs elkaar heen praten”.

Wil je meer weten over de 3 dagen en/of 1 week; klik op de topic.

Deel dit bericht