afbeelding versterkt dag voor de piano

29 maart – Werelddag voor de Piano | Heilige Maandag | Wereld Autisme Week

Dag voor de Piano

Dag voor de Piano (sinds 2015) is het geesteskind van de Duitse pianist en componist Nils Frahm. Waarom heeft de wereld een dag voor de piano nodig? Er kunnen diverse redenen worden bedacht maar de bedenker heeft zo zijn eigen ideeën over. De Dag voor de Piano is bedoeld voor iedereen die een link heeft met de piano in het zonnetje te zetten. Het gaat om de pianobouwers, pianospelers, pianostemmers, pianoverhuizers, piano componisten en natuurlijk de luisteraars van pianomuziek. Dag voor de Piano wordt jaarlijks op de 88ste dag van het jaar gehouden. De vraag die jij je nu stelt is, zo denk ik dan: waarom op de 88ste dag? Dat kan ik je verklappen. Het aantal van 88 correspondeert met het aantal toetsen (wit én zwart) op een standaard piano.

Het doel van Dag voor de Piano

Het doel van de dag? Het eeuwenoude plezier van piano spelen te delen. Vorig jaar waren er allerlei live-evenementen georganiseerd maar vanwege de covid-19-pandemie werden veel concerten afgelast maar net zoveel gingen online. Nu een jaar later kunnen live-evenementen voor een groter publiek nog steeds niet. Veel van wat er nu georganiseerd wordt zal via livestreams weer te horen en te zien zijn. Een volledige lijst met evenementen is te vinden op de website van Piano Day 2021.

Heilige Maandag

In het christendom heet de week voorafgaand aan Pasen de Goede Week (Heilige Week), in het Latijn: Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd en wordt gezien als het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Gisteren is de week begonnen met Palmzondag, en vandaag is het de beurt aan Heilige Maandag. Wat gebeurde er op Heilige Maandag? Op Heilige Maandag vindt de Tempelreiniging plaats. Hoe dat in zijn werk ging ligt aan welke verzen dat je leest: Matteüs 21:12–17, Marcus 11:15–18, Lucas 19:45–48 en Johannes 2:13–22. Zij vertellen het alle 4 net even anders.

Een rovershol

De overeenkomsten tussen de vertellingen van de discipelen zijn dat Jezus op maandagochtend naar de Tempel van Jeruzalem ging. Hij trof daar letterlijk en figuurlijk een beestenbende aan. Jezus joeg alle kopers en verkopers weg, gooide tafels van geldwisselaars en stoelen van duivenverkopers omver. “Er is geschreven: Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een rovershol!” Volgens de overleveringen sprak hij daarna elke dag in de tempel. De mannen van de Hoge Raad wilden hem hierom doden. Maar zij wisten niet hoe. Want het volk luisterde graag naar zijn speeches, en men vreesde een opstand.

Wereld Autisme Week

Om autisme meer aandacht en bekendheid te geven werd op 18 december 2007 tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloten om 2 april uit te roepen tot Wereld Autisme Dag. Deze jaarlijks terugkerend dag werd opgepakt door de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds. Zij besloten om in de week dat de Wereld Autisme Dag valt in Nederland de Autismeweek te gaan organiseren. Dit jaar is de NVA Autismeweek van zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april. Dit jaar wordt naast aandacht voor autisme extra aandacht gevraagd voor de positieve gezondheidseffecten van beweging. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat beweging super belangrijk is. Je hoeft niet elke dag kilometers te gaan hardlopen, je kunt ook een fietstochtje maken of een ommetje lopen. Lichamelijke fitheid maakt de geest weerbaarder.

World Autism Awareness Week

World Autism Awareness Week start vandaag. De oorsprong van deze week ligt in het Verenigd Koninkrijk, de National Autistic Society (NAS) is de bedenker. Zij willen met deze week meer aandacht en begrip generen voor alle mensen die autisme hebben.

Deel dit bericht