afbeelding versterkt gezondheid van

28 mei – Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen | Afrikadag | Nacht van de Fooi | Week Nederlandse Missionaris | Museumnacht Leiden | Bunkerdag | Internationale Dag van de Vrouwelijke Hygiëne | Wereld Honger Dag | Internationale Masturbatie Dag | Internationale Hamburgerdag | Amnesty Internationale Dag | D-Day Festival Normandië | Memorial Day Weekend 2022 (BE)

Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen

Op 28 mei is het de Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen. Het thema van 2022 is: #ResistAndPersist amid crises and global uncertainty. Vandaag zullen over de hele wereld activisten zich verzamelen en actie ondernemen. Dit jaar wordt op Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen de nadruk gelegd op het bieden van weerstand en volharding te midden van mondiale crises en onzekerheden. Ongeacht hoe of wat er speelt in wereld de gezondheid van vrouwen en de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR) blijven en zijn essentieel. In de context van het herstel na de pandemie blijven regeringen verantwoordelijk voor de gendergerelateerd gevolgen van de pandemie, ook die tot nu toe niet zijn aangepakt.

Wat zijn de effecten op de gezondheid van vrouwen?

Enkele van deze effecten zijn verlies van levensonderhoud, verhoogde onbetaalde zorglasten voor vrouwen en meisjes, verhoogde risico’s op gendergerelateerd geweld en belemmeringen voor de toegang tot essentiële seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, waaronder veilige abortus en post-abortuszorg. De initiator achter Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen vindt dat op mondiaal niveau de verantwoording dient te worden gepakt. Omdat de vele crises waarmee we worden geconfronteerd – economische, politieke, humanitaire, klimaat-, desinformatiecrises – gezamenlijke wereldwijde inspanningen vereisen om adequaat te worden aangepakt.

Onze gezondheid. Onze rechten. Onze levens.

De Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen wordt al meer dan 30 jaar lang op verschillende manieren herdacht door voorvechters van vrouwenrechten en hun bondgenoten voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Jaar na jaar zijn vrouwen, meisjes, pleitbezorgers en bondgenoten doorgegaan met het ondernemen van actie en opkomen voor seksuele en reproductieve rechten voor wat ze zijn: een ondeelbaar en onvervreemdbaar onderdeel van onze mensenrechten.

De mensenrechten van vrouwen, en met name de seksuele en reproductieve rechten worden systematisch wereldwijd geschonden. Het blijft essentieel om weerstand te bieden aan elke terugdraaiing van vrouwenrechten en om seksuele en reproductieve rechtvaardigheid voor iedereen te bevorderen.

Nu de mondiale geopolitieke context steeds regressiever dreigt te worden, is het belangrijker dan ooit om pogingen om de rechten van vrouwen in te perken aan de kaak te stellen, inclusief onze mensenrechten om vrij te beslissen over alle aspecten van ons lichaam, onze seksualiteit en ons leven, vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Deze dagen, week en festival staan ook genoteerd in de agenda

Deel dit bericht