27 februari – Dag van de Religieuze Film | Wereld NGO Dag | Internationale Dag van de IJsbeer

Dag van de Religieuze Film in Hasselt

De 26ste editie van Dag van de Religieuze Film heeft als thema “Magnificat in Em”. Dat thema sluit weer helemaal aan bij de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en de eeuwenoude viering van de Hasseltse Virga Jesse.

Op Dag van de Religieuze Film worden drie recente films vertoond die elk op een eigen wijze diverse aspecten van het thema belichten:

  • Ida (2013) van Paweł Pawlikowski
  • Les Innocentes (2016) van Anne Fontaine
  • The Help (2011) van Tate Taylor

Voor meer informatie over Dag van de Religieuze Film in Hasselt ( België), klik hier.

Wereld NGO Dag 

World NGO Day wordt niet georganiseerd om politieke redenen, geldelijke beloning, of om persoonlijk gewin. De Wereld NGO Day belicht de zinvolle verandering die ontstaan uit de kracht van innovatieve NGO’s.
NGO’s leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan het creëren van betere en efficiëntere samenlevingen.

Wat is een Non-gouvernementele organisatie ?

Een niet-gouvernementele organisatie of NGO is onafhankelijk van de overheid. NGO’s richten zich in de meeste gevallen op het behartigen van maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, natuur- en milieubescherming, gezondheid of mensenrechten. Deze organisaties hebben in de regel geen winstoogmerk.

Grofweg zijn er vier soorten NGO’s te onderscheiden:

  • actiegroep: na het bereiken van het doel (of mislukken daarvan) houdt deze vaak op te bestaan
  • pressiegroep: denk hierbij aan Amnesty International of Greenpeace
  • belangengroep: zoals de ANWB
  • beweging: bijvoorbeeld een vredesbeweging

De term NGO ging men gebruiken na een vermelding in het Handvest van de Verenigde Naties (1945). Hierin werden NGO’s erkend als gesprekspartner van de VN. Veel mensen zijn lid van één of meer NGO’s. Sommige NGO’s hebben honderdduizenden leden, ze zijn daarmee een belangrijke factor in de samenleving. Voor velen vormen zij een essentieel element van een goed werkende democratie, naast overheid en bedrijfsleven.

Internationale Dag van de IJsbeer

Deze dag wordt voor de zevende keer op rij georganiseerd door “Polar Bears International“. Zij vragen met deze dag extra aandacht voor de impact van de wereldwijde opwarming van de Aarde.

Door de opwarming smelt het zee-ijs en dat heeft direct gevolgen voor het leef- en jachtgebied van de ijsbeer, en andere pooldieren. Het gevolg is dat ijsschotsen steeds kleiner worden en dat daardoor het jachtgebied steeds verder uit elkaar komt te liggen. IJsberen worden hierdoor gedwongen om steeds grotere afstanden te zwemmen.
Voor volwassen ijsberen geen probleem maar de jonkies houden het vaak niet vol en verdrinken onderweg. Daarom is het nodig om in actie te komen! Hoe?

Zet de thermostaat één graad lager dan krijg je minder CO2-uitstoot én als bonus bespaar je ongeveer 5%.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.