26 januari – Nationale Gedichtendag | Poëzieweek | Wereld Douanedag | Australia Day | Wereld Milieu Educatie Dag

Nationale Gedichtendag

Op de laatste donderdag van januari wordt in Vlaanderen en Nederland Gedichtendag gehouden. Wist je trouwens dat sinds 2000 deze dag mede-georganiseerd wordt door Poetry International Rotterdam? Doordat in veel steden veel activiteiten, optredens, publicaties, prijzen en feestelijkheden op Gedichtendag werden georganiseerd was één dag gewoon te weinig. In 2013 werd daarom besloten om van die ene dag een hele week te maken, zo is de Poëzieweek ontstaan. Dit jaar werd het Poëziegeschenk geschreven door de Jules Deelder.

Wereld Douanedag

Op 26 januari 1952 was de eerste zitting van Douanesamenwerkingsraad en dat wordt vandaag gevierd. Het thema van 2017 is “Data-analyse voor effectief grensbeheer.” Sinds 1994 is de naam veranderd naar de Werelddouaneorganisatie (WDO) of World Customs Organization (WCO).

Welke kerntaken heeft de douane?

De Nederlandse douane heeft zowel fiscale als niet fiscale taken. Bij fiscale taken moet je denken aan bijvoorbeeld het heffen van invoerrechten, accijnzen en innen van belastingen.

Voorbeelden van niet-fiscale taken zijn: het controleren op in-, uit- en doorvoer van goederen zoals wapens, afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen, bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, medicijnen en cultuurgoederen.

Uiteindelijk kun je het samen in drie kerntaken:

  • goederen stoppen aan de grens; wapens, munitie, drugs, ziektes, nagemaakte merkartikelen et cetera
  • de juiste toepassing van wet- en regelgeving bewaken
  • belastingen heffen en innen; zoals invoerbelastingen, accijns, verbruiksbelastingen

Risk scoring: slimmere analyse van gegevens en risico’s

Door het koppelen van grote hoeveelheden data uit diverse externe bronnen aan “douane eigen” bronnen worden patronen ontdekt waarvan men eerst het bestaan niet vermoedde. Daarmee helpt “risk scoring” douanebeambten efficiënter te werken zodat mankracht kan worden ingezet op plaatsen waarvan men weet dat er eventueel illegale reizigers of ladingen gevonden kunnen worden.

Australia Day

Op Australia Day herdenken de “Aussies” dat kapitein Phillip de eerste man was die de Britse vlag hees in Sydney en dat de eerste Europeanen naar Australië kwamen. We laten maar even in het midden wat de oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals, daar van dachten toen ze beseften dat kraaltjes en spiegeltjes toch niet zo’n goede ruil waren als dat ze dachten. Qua beleving kun je Australia Day vergelijken met Koningsdag hier.

Wereld Milieu Educatie Dag

Waarom het ieder jaar precies op 26 januari World Environmental Education Day is, geen flauw idee. Op de website van IDEA (International Dialogue for Environmental Action) wordt wel verwezen naar de Verklaring van de Conferentie van de Verenigde Naties inzake het Leefmilieu, maar die is aangenomen op 16 juni 1972.
In die Verklaring werd aangegeven dat het belangrijk is om vastgestelde criteria en gemeenschappelijke basisprincipes voorhanden te hebben inzake het behoud en verbetering van het milieu. Dit allemaal als inspiratiebron voor “de mens”.

Milieu educatie

Het uiteindelijke doel van deze dag, maar überhaupt van milieu educatie is, om een ieder duidelijk te maken dat het bestrijden van milieuproblemen een dynamisch proces is op mondiaal als wel lokaal niveau.
Door onderricht wordt men zich meer bewust van het feit dat alle activiteiten die wij ontplooien invloed heeft op onze leefomgeving, direct of indirect.

De kwaliteit van ons leven, en van de toekomstige generaties, hangt af van onze wil om duurzame activiteiten te ontwikkelen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.