afbeelding versterkt wereld tuberculose dag

24 maart – Wereld Tuberculose Dag | Dag van het Familierecht | Opening Keukenhof | Internationale Dag voor het Recht op de Waarheid betreffende Grove Schendingen van de Mensenrechten en voor de Waardigheid van Slachtoffers | Europese Dag van het Ambachtelijk IJs | Internationale dag van de Dwarsdenkers

Wereld Tuberculose Dag

Elk jaar herdenken we Wereld Tuberculose Dag (tbc) op 24 maart. Waarom op 24 maart? Omdat op deze datum Dr. Robert Koch verkondigde dat hij achter de oorzaak van tuberculose was gekomen. Hij had de tuberculosebacterie (later de bacil van Koch genoemd) ontdekt! Deze ontdekking van Dr. Koch maakte het mogelijk om de meest dodelijke infectie ziekte te diagnosticeren en was meteen ook de eerste stap op weg naar het genezen van tbc. Het was enorm belangrijk want op het moment van zijn aankondiging raasde er een tbc-epidemie door Europa en Amerika. Deze epidemie kostte aan één op de zeven mensen het leven. Om deze zeer belangrijke ontdekking te eren en ons bewust te maken van de verwoestende gezondheids-, sociale en economische gevolgen van tbc wordt jaarlijks op 24 maart Wereld Tuberculose Dag georganiseerd.

Wie loopt het meeste risico op het tuberculose?

Tuberculose treft vooral volwassenen in hun meest productieve jaren. Alle leeftijdsgroepen lopen echter risico. Meer dan 95% van de gevallen en sterfgevallen zijn in ontwikkelingslanden. Mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, hebben 18 keer meer kans om actieve tuberculose te ontwikkelen. Het risico op actieve tuberculose is ook groter bij personen die lijden aan andere aandoeningen die het immuunsysteem aantasten.

Mensen met ondervoeding lopen 3 keer meer risico. Wereldwijd waren er in 2020 1,9 miljoen nieuwe tbc-gevallen die te wijten waren aan ondervoeding. Een hoog alcoholgebruik en roken verhogen het risico op tuberculose met met respectievelijk een factor 3,3 en 1,6. In 2020 waren wereldwijd 0,74 miljoen nieuwe gevallen van tbc toe te schrijven aan een stoornis in alcoholgebruik en 0,73 miljoen aan roken.

Onnodig veel mensen sterven aan tbc

Tbc blijft een van ’s werelds dodelijkste besmettelijke moordenaars. Elke dag verliezen meer dan 4.100 mensen hun leven aan tbc en worden bijna 28.000 mensen ziek door deze ziekte die te voorkomen en te genezen is. Wereldwijde inspanningen om tuberculose te bestrijden hebben sinds 2000 naar schatting 66 miljoen levens gered. De COVID-19-pandemie heeft echter de jarenlange vooruitgang die is geboekt in de strijd om een einde te maken aan tuberculose, teniet gedaan. Voor het eerst in meer dan tien jaar is het aantal tbc-doden in 2020 toegenomen.

Thema: Invest to End TB. Save Lives.

Het thema van Wereld Tuberculose Dag 2022 heet Investeer om TBC te Stoppen. Red levens. Dit maakt duidelijk dat er dringend geïnvesteerd moeten worden om de strijd tegen tuberculose op te voeren. En wereldleiders dienen de toezeggingen die zij hebben gedaan om een einde te maken aan tbc na te komen. Zeker gezien het feit dat de COVID-19-pandemie de voortgang van End TB in gevaar heeft gebracht. Maar ook om eerlijke toegang tot preventie en zorg te waarborgen in overeenstemming met het streven van de WHO naar het bereiken van universele gezondheidsdekking. Meer investeringen zullen miljoenen levens redden en het einde van de tbc-epidemie versnellen.

De andere topics komen misschien volgend jaar aan de beurt

Voetnoot: doordat ik deze week in het ziekenhuis lig voor een hernia operatie houd ik het bij 1 topic per dag

Deel dit bericht