afbeelding versterkt wereld metrologiedag

20 mei – Wereld Metrologiedag | Pizza Party Day | Dag van de Bedreigde Soorten | Wereld Bijen Dag | Wereld Auto-immuun en Auto-inflammatie Artritis Dag | Nationale Balkon Beweegdag | Internationale Virtuele Assistent Dag | Europese dag van de Zee | Vlaamse Archeologiedagen | Dordt in Stoom

Wereld Metrologiedag

Op 20 mei is het Wereld Metrologiedag. Waarom op 20 mei? Ter herdenking van de ondertekening van een internationaal verdrag, de zogeheten Meterconventie. Dit verdrag vormt de basis voor een wereldwijd coherent meetsysteem dat de basis vormt voor wetenschappelijke ontdekking en innovatie, industriële productie en internationale handel. Evenals de verbetering van de kwaliteit van leven en de bescherming van het mondiale milieu. Het verdrag werd in 1875 door 17 staten ondertekend. Vorig jaar hadden 63 landen het verdrag ondertekend. En daarom vieren we Wereld Metrologiedag op 20 mei.

Wat is het thema van Wereld Metrologiedag 2022?

Op Wereld Metrologiedag vieren en erkennen we de bijdrage van alle mensen die het hele jaar door werken in nationale metrologische organisaties en instituten. En wat is het thema van dit jaar? Het thema van Wereld Metrologie Dag 2022 is Metrologie in het Digitale Tijdperk. Dit thema is gekozen omdat digitale technologie een revolutie teweegbrengt in onze gemeenschap en een van de meest opwindende trends in de huidige samenleving is. Eerdere thema’s waren onderwerpen als metingen voor de wereldwijde energie-uitdaging, voor veiligheid, voor innovatie en metingen in sport, milieu, geneeskunde en handel.

Metrologie in het Digitale Tijdperk

De digitale technologie zorgt voor een revolutie in onze gemeenschap. Het verbetert processen en opent nieuwe kansen. Buiten dat is het één van de meest opwindende trends in de samenleving van vandaag en typeert het snelle tempo van verandering dat we elke dag ervaren. Eén van de hoekstenen van digitale transformatie is de open en transparante uitwisseling van informatie. Wanneer informatie nodig is, moet deze gemakkelijk te vinden en toegankelijk zijn in een formaat dat zowel interoperabel als herbruikbaar is.

Gegevens die aan deze vereisten voldoen, staan nu bekend als FAIR1. Dat wil zeggen, ze moeten vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn. Wanneer aan deze vereisten wordt voldaan, kunnen gegevens worden herkend als betrouwbaar en kunnen ze open data-praktijken ondersteunen. Om de efficiëntie van het gebruik van informatie in de nieuwe digitale wereld te maximaliseren, is het essentieel dat alle informatiebronnen niet alleen leesbaar zijn voor mensen. Maar ook beschikbaar zijn in formaten die door machines kunnen worden gelezen. Wanneer dit het geval is, kan er ook op worden gereageerd door machines (d.w.z. “machinaal bruikbaar zijn”) en worden gebruikt als basis voor nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie.

De kansen die digitale transformatie met zich meebrengt, zullen sneller worden gerealiseerd als de wereldwijde kwaliteitsinfrastructuur kan worden aangepast om nieuwe digitale technologieën te promoten en te gebruiken die eerlijke gegevens genereren en gebruiken. Een van de centrale componenten van de nationale en internationale kwaliteitsinfrastructuur is metrologie – de wetenschap van meten en de toepassing ervan, die al begint de vereisten van de nieuwe digitale economie te ondersteunen.

Wat doen Metrologische instituten?

Met dit verdrag werden 2 organisaties in het leven geroepen. Die als doel hebben internationaal tot standaardisering van gewichten en maten te komen. Wereldwijd bevorderen nationale metrologische instituten voortdurend de meetwetenschap. Hoe? Door het ontwikkelen en valideren van nieuwe meettechnieken op het noodzakelijke niveau van verfijning. Om wereldwijd de betrouwbaarheid van meetresultaten te garanderen nemen nationale metrologische instituten deel aan meetvergelijkingen die worden gecoördineerd door het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

De International Organization of Legal Metrology (OIML) ontwikkelt internationale aanbevelingen, die tot doel hebben de vereisten op veel gebieden wereldwijd op één lijn te brengen en te harmoniseren. De OIML beheert ook het OIML-certificeringssysteem (OIML-CS), dat systeem vergemakkelijkt de internationale acceptatie en wereldwijde handel van gereguleerde meetinstrumenten.

Deze internationale metrologiesystemen bieden de nodige zekerheid en vertrouwen dat metingen nauwkeurig zijn. Zij vormen een solide basis voor de wereldwijde handel van vandaag en helpen ons met de uitdagingen van morgen.

Voila, één – en tweedaagse “dagen van” verdienen jouw aandacht:

Deel dit bericht