20 december – Dag voor Menselijke Solidariteit

Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit

Laten we op de Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit de rol benadrukken van de menselijke solidariteit voor het opbouwen van een waardig leven voor iedereen, op een gezonde planeet. Willen we de toekomst die we nastreven dan moeten we samenwerken om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDGs) te bereiken”. Zegt Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in een speciale boodschap voor de Dag voor Menselijke Solidariteit. Maar is anno 2016 een waardig leven voor iedereen niet een utopie?

Wat bedoeld men met menselijke solidariteit?

Menselijke solidariteit is een verbondenheid voelen met andere mensen, het gevoel dat je bij elkaar hoort, saamhorigheid. Niet anderen op de kast jagen door weinig tot géén rekening te houden met hun gevoelens en hun behoefte aan respect. Anderen accepteren zoals ze zijn, zien zoals ze zijn; laat gaan die vooringenomenheid of het te snel (ver) oordelen.

Wat houdt “Dag voor Menselijke Solidariteit” in volgens de VN?

  • een dag om onze eenheid in verscheidenheid te vieren
  • een dag om overheden te herinneren aan hun toezeggingen om internationale afspraken te respecteren
  • een dag om het publiek bewust te maken van het belang van solidariteit te verhogen
  • een dag om stil te staan bij wat de millenniumdoelen precies inhouden
  • een dag om nieuwe initiatieven aan te moedigen

Het eerste punt, het vieren van eenheid in verscheidenheid, spreekt mij zeer aan. Want wij zijn allemaal uniek en juist die uniekheid maakt het dat je een verbondenheid kan voelen omdat jij niet de enige bent die uniek is. Sta open voor anderen en wees toegankelijk. Voel je niet bedreigd omdat anderen anders zijn. Laten we mensen respecteren en waarderen juist omdat ze andere keuzes durven te maken of anders durven te zijn.

Haat is als een tumor die al het leven verwoest

Leven met een tumor is goed mogelijk maar je moet het wel beteugelen, grenzen stellen.Je gaat de tumor te lijf met chemo en bestralingen en als dat niet helpt verwijder je de tumor. En zo is het ook met haat: haat jegens anders denkende, haat jegens andere religies, haat jegens anders liefhebbende, haat jegens andere volkeren.

Wie haat zaait zal geweld oogsten

Maar waarom toch die haat? Komt de haat voort uit angst, is het jaloezie? Of is het een mengeling van andere negatieve emoties zoals ergernis of woede? Het is in ieder geval wel iets om je zorgen over te maken. Als haatgevoelens en angst niet serieus worden genomen kunnen er rare dingen gebeuren. Kijk naar Amerika; een haatzaaiende, narcistische, seksistische, discriminerende politicus grijpt daar de macht. Gaat dit straks ook in Nederland gebeuren?

Zoals Robert Long jaren geleden al zong: “heb je angst voor morgen, dan moet je vandaag gaan hangen!”

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.