18 december – Internationale Dag van de Migranten | Dag van de Arabische taal

Internationale Dag van de Migranten

We zijn dit jaar getuigen geweest van de voortdurende verwoestende gevolgen van gewapende conflicten, we zijn getuigen geweest van duizenden bootvluchtelingen die verdronken in de Middellandse Zee. En we zijn getuigen van de opkomst van populistische partijen die een wig drijven tussen ons en de migranten en vluchtelingen en deze groep meteen ook maar het land uit willen zetten omdat zij, de migrant en/of vluchteling, schuld hebben aan alle misstanden van de samenleving. Althans volgens de populistische leiders van die partijen. Het ergste is dat grote groepen mensen hen zonder meer geloven en vervolgens als makke schapen achter hen aanlopen. Doet me erg aan de jaren dertig van de vorige eeuw denken , en we weten hoe dat afliep!

98% van de Nederlanders hebben buitenlandse voorouders

In Nederland hebben we een lange historie met migranten. Vanaf de zestiende eeuw was Nederland een handelsnatie die bekend stond als tolerant en die een zekere mate van vrijheid van godsdienst kende. Dat was de reden dat veel migranten hun geluk hier gingen zoeken. Zoals protestantse kooplui en handwerkslieden in de 16de eeuw. Dit waren meestal lieden van de gegoede klasse want armen konden zich de kosten van een migratie niet veroorloven. Dat was toen en dit is nu net zo.

Wat is menselijke migratie?

Dat is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere, in één woord gezegd: volksverplaatsingen. Dit kan van stad naar stad zijn of van land naar land. Zelfs het pendelen tussen werk en huis kan gezien worden als een vorm van migratie. Iedereen die migreert wordt een migrant genoemd.

Hoeveel soorten migranten zijn er?

Er is een groot scala aan migranten, het houdt niet op bij asielzoekers of arbeidsmigranten (gastarbeiders).

 • emigrant – iemand die het land verlaat
 • immigrant – iemand die van buiten in het land komt
 • remigrant of retourmigrant – een teruggekeerde emigrant
 • transmigrant – iemand die tijdelijk in het land woont
 • transitmigrant – iemand die in een doorvoerland verblijft
 • kennismigrant – is een immigrant die toestemming heeft om in een land te werken vanwege zijn/haar kennis
 • bedrijfsgebonden migranten – mensen die in het buitenland gaan wonen vanwege hun werk
 • migrerende ondernemers – denk maar aan “Ik vertrek”
 • woonmigranten – verhuizen naar een betere woonomgeving is vanwege goedkopere huizen
 • studenten
 • pensioenmigranten
 • gezinsherenigers
 • displaced person – ontheemde

Dag van de Arabische taal

Op 18 december 1973 besloot de Algemene Vergadering, in resolutie 3190 (XXVIII) om de Arabische taal onder de officiële talen en werktalen van de Algemene Vergadering en de belangrijkste commissies te scharen. Daarmee werd Arabisch één van de officiële talen van de VN.

Het Arabisch is een Semitische taal die oorspronkelijk alleen gesproken werd op het Arabisch Schiereiland. Na het ontstaan van de islam nam het Arabisch een vogelvlucht omdat de taal nauw verbonden was met de nieuwe religie. Er wordt geschat dat vandaag de dag tussen de 300 en 390 miljoen mensen Arabisch spreken. Het is gewoon moeilijk te bepalen hoeveel mensen nu precies deze taal spreken vanwege de vele verschillende dialecten.

Salaam Aleikum!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.