afbeelding versterkt wereld amateurradio dag

18 april – Wereld Amateurradio Dag | Dag van de Mattentaart (BE) | Werelderfgoeddag | Internationale dag voor Monumenten en Archeologische Vindplaatsen

Wereld Amateurradio Dag

Op 18 april 1925 kwamen radiopioniers uit 25 landen in Parijs bij elkaar kwamen om gezamenlijk een front te vormen zodat ze hun zendfrequenties konden behouden. Zo is de International Amateur Radio Union (IARU) ontstaan. Van de 25 landen die in 1925 de IARU hebben opgericht is de IARU uitgegroeid naar een vereniging met 160 landen in 3 verschillende regio’s. Mijn opa was ook radiozendamateur en hij legde contact met radiozendamateurs van over de hele wereld. De verhalen van mijn opa over de Tweede Wereldoorlog en hoe hij zijn apparatuur moest verstoppen voor de Duitsers leek wel een spannend boek. Helaas zijn er uit dat boek veel bladzijdes vergaan, met andere woorden: ik ben bijna alle verhalen vergeten.

Speciaal thema voor Wereld Amateurradio Dag 2021 aangekondigd

De IARU-raad van bestuur heeft “Amateurradio: thuis maar nooit alleen” gekozen als thema voor Wereld Amateurradio Dag 2021. Vorig jaar werden we tijdens WARD geconfronteerd met een pandemie en een  lockdown. In de dagen en weken na het begin van de pandemie maakten radioamateurs op lokaal, nationaal en mondiaal niveau spontaan via hun bakkie contact met elkaar. Lokale “welzijnsnetten” zorgden voor vriendelijke stemmen en regelmatige statuscontroles voor degenen, vooral ouderen, die aan huis gebonden zijn. De speciale evenementenstations “Stay safe” in tientallen landen hebben ons eraan herinnerd hoe belangrijk het is om de verspreiding van het virus te beperken. De on-the-air-activiteit was de rest van 2020 op een ongekend niveau, met recordaantallen inzendingen voor de grote wedstrijden.

Hoewel de ontwikkeling van effectieve vaccins hoop biedt op een terugkeer naar een zekere schijn van normaliteit in 2021, is de pandemie er nog steeds tijdens de 2021 editie van WARD.

Dag van de Mattentaart (BE)

Enkele leden van de bakkersbond richtten in 1979 het Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart op. Deze Broederschap is naast organisator van de Dag van de Mattentaart ook de hoeder van de kwaliteit van de mattentaarten. In 2007 kreeg het Broederschap het voor elkaar dat de Geraardsbergse mattentaart in het Europese Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen werd opgenomen. Dit betekent Europese erkenning voor de mattentaart.

De enige matten die ik ken zijn deurmatten

Nu snap ik ook wel dat ze van deurmatten géén taart maken, maar wat zijn dan die matten van de mattentaart? Matte, matten, matton, maton. Allemaal termen die al sinds de middeleeuwen voorkomen in Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland. Het woord mat is afkomstig van de 12e-eeuwse Franse term maton. Dat op zijn beurt weer verwijst naar de klonters van geronnen melk, ook wel wrongel genoemd.

Net als de wei een bijproduct. Omdat er niks met de wei gedaan kon worden werd deze vroeger aan de rondhuppelende varkens gegeven. Omdat in de middeleeuwen alleen de kastelen koelkelders hadden gingen de boeren op zoek naar een eindproduct voor de matten. En zo is de mattentaart ontstaan. In Nederland maakte ze vroeger van de wrongel onder andere hangop.

Werelderfgoeddag

In 1982 werd tijdens de Algemene Conferentie van UNESCO 18 april uitgeroepen tot Internationale dag voor Monumenten en Archeologische Vindplaatsen, in veel landen beter bekend als Werelderfgoeddag. De organisator is ICOMOS (International Council On Monuments and Sites). Het thema voor 2021 is “Complex Pasts: Diverse Futures”.

Wat wordt onder werelderfgoedsites verstaan? Een werelderfgoedsite is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en van internationaal belang is die speciale bescherming vereist. UNESCO is van mening dat de sites die zijn geclassificeerd als Werelderfgoed culturele en fysieke betekenis hebben. Tegenwoordig staan er op de UNESCO Werelderfgoedkaart 1.122 werelderfgoedsites, waarvan 869 cultureel, 213 natuurlijk, 39 hybride sites, 39 transnationale sites. Van deze werelderfgoed lopen er 53 gevaar. Daartoe behoren onder andere de Oude stad en muren van Jeruzalem, Rotskunstgebied van Tadrart Acacus (Algerije) en Timboektoe (Mali).

Deel dit bericht