afbeelding versterkt bijentelling

17 april – Nationale Bijentelling | Internationale Dag van de Haiku | Wereld Malbec Dag | Dag van de Boerenstrijd | Wereld Circus Dag | Record Store Day | Wereld Hemofilie Dag | Landelijke dag voor Ouders Overleden Kind | Dag van de Filosofie (BE)

Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkomend initiatief van LandschappenNL, IVN en Natuur & Milieu en Naturalis. Wat een uitgelezen weekend voor een bijentelling. We hebben mooi weer en alle tijd van de wereld. Je hoeft er niet voor thuis te blijven. Je kunt je klapstoeltje ook in het park parkeren, of ergens in een veld. Overal waar bijen komen mag jij ook zijn, met je verrekijker, telformulier en bijengidsje. Onderzoekers gebruiken trouwens de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.

Internationale Dag van de Haiku

De Amerikaanse Sari Grandstaff is de initiator van de Internationale Haiku Gedichtendag (International Haiku Poetry Day). Oorspronkelijk stond de Haiku Gedichtendag gepland op 21 december, de dag van de winter zonnewende. In 2012 werd de dag doorgeschoven naar 17 april zodat de Haiku Gedichtendag dan in de Nationale Poëzie Maand in Amerika viel. Waarom er gekozen is voor de 17e? Omdat de haiku 17 lettergrepen bevat.

Maak een haiga in plaats van een haiku

Een wat? Een haiga. Net zoals de haiku is de haiga een vorm van Japanse dichtkunst. Bij een haiga vormen een gedicht (meestal een haiku, senryu of tanka) en afbeelding één geheel. Op Wikipedia staat: een haiga moet een evenwicht tonen tussen het tekstgedeelte en de illustratie, waarbij soberheid en originele zegging centraal staan. Een goede haiga is dus meer dan een foto met daarop een kalenderspreuk. Hopelijk is het een beetje duidelijk.

Afijn, waarom zou je een haiga maken? Omdat je er een hele leuk geld prijs mee kunt winnen (1e prijs € 250,00), toch leuk. Deze prijs wordt de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs genoemd. Deze wedstrijd is uitgeroepen door Haiku Kring Nederland. Voor meer info verwijs ik je graag naar haiku.nl.

Dag van de Boerenstrijd

De Internationale Dag van de Boerenstrijd (International Day of Peasants’ Struggle) houdt in Brazilië de voortdurende strijd tegen straffeloosheid van het bedrijfsleven en de staat in leven. Het volgende staat te lezen op de Facebookpagina van La Via Campesina:
Wij zeggen op de Internationale Dag van de Boerenstrijd: Stop met criminalisering en moorden! Voor Omar en andere miljoenen die vechten voor het leven! Artikel 6: VN-verklaring over de rechten van boeren en andere mensen die in plattelandsgebieden werken, aangenomen in 2018:

  1. Boeren en andere mensen die op het platteland werken, hebben recht op leven, lichamelijke en geestelijke integriteit, vrijheid en veiligheid van de persoon.
  2. Boeren en andere personen die in plattelandsgebieden werken, mogen niet worden onderworpen aan willekeurige arrestatie of detentie, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, noch worden zij in slavernij of dienstbaarheid gehouden.

Wereld Malbec Dag

Al sinds de 16e eeuw was er wijnbouw in Argentinië, maar het bleef altijd onderontwikkeld. Op Wereld Malbec Dag wordt gevierd dat op 17 april 1853 president Domingo Faustino Sarmiento van Argentinië zijn regering ervan overtuigde dat het van cruciaal belang voor de wijnbouw was om de portemonnee te trekken. Zijn oproep had succes. Er werden Malbec wijnranken vanuit Frankrijk geïmporteerd en de rest is geschiedenis. De Malbec-druif heeft Argentinië sinds die tijd stevig op de wijnkaart gezet.

Door COVID-19 afgelast, verzet of veranderd in online activiteiten:

Deel dit bericht