16 november – Internationale Dag van de Tolerantie | COPD Dag | GIS Dag | Vaderweek

Internationale Dag van de Tolerantie

Tolerantie is niet toegeven en is zeker geen onverschilligheid. Het is wederzijds respect en erkenning van de rijke diversiteit aan culturen in onze wereld, van onze meningsuitingen en hoe we menszijn. Tolerantie erkent de universele rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van anderen. Wederzijds begrip tussen culturen en volkeren is een voorwaarde voor vrede.

De huidige maatschappij van stijgende gewelddadig extremisme en verbreding van conflicten die worden gekenmerkt door een fundamentele minachting voor menselijk leven maakt verdraagzaam zijn verdomd lastig. Eens kijken wie er vandaag tolerant zijn…..

Madanjeet Singh-prijs voor de bevordering van verdraagzaamheid en geweldloosheid

Dit is een prijs die kan worden toegekend aan instellingen, organisaties of personen, die op een bijzonder verdienstelijke en effectieve manier hebben bijgedragen aan tolerantie en geweldloosheid. Dit jaar is de prijs toegekend aan het Tolerance Center of Russia.

Wereld COPD Dag “breathe in the knowledge”

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte) is een longziekte die niet meer overgaat. De longen zijn ontstoken en uiteindelijk gaan de longblaasjes kapot. Daardoor kun je het benauwd krijgen of veel (slijm) hoesten. Je wordt kortademig, de spierkracht gaat achteruit en er kan gewichtsverandering optreden. Dit heeft natuurlijk invloed op de kwaliteit van je leven, je kunt niet meer alles zelf en zult in sommige hulp moeten accepteren. Dat zijn geen prettige vooruitzichten.

Wanneer loop ik risco?

Wil je weten of je tot de naar schatting 300.000 mensen behoort die zeer groot risico lopen op COPD zonder dat ze dat zelf weten? Dit zijn de risicofactoren:

  • (mee)rookt of hebt (mee)gerookt
  • astma, longontsteking en/of andere longziekten hebt
  • luchtweginfecties tijdens de kindertijd hebt gehad
  • de erfelijke ziekte alpha-1 voorkomt in je familie
  • in aanraking bent geweest met schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verfdampen
  • in een omgeving woont waar veel luchtvervuiling is zoals bijvoorbeeld fijnstof
  • luchtvervuiling binnenshuis (klik hier voor meer info)

Je kunt ook online een test invullen, je weet dan binnen 1 minuut of je verhoogd risico loopt. Klik hier voor de test.

GIS Dag

Hartstikke leuk hoor maar wat is GIS? GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het is een vernieuwende technologie waarmee informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie beter kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. Dit gebeurt op basis van de locatie. De visualisatie van een GIS is meestal een kaart.

Over de hele wereld worden er vandaag fun activiteiten georganiseerd, klik hier voor een overzicht.

Vader(voorlees)week van 16 tot en met 22 november

Tijdens de (groot)vader(voorlees)week worden (groot)vaders aangemoedigd om eens een verhaal voor te lezen in plaats van voor de tv te hangen, bezig te zijn met de computer (tablet, smartphone) of achter de krant te duiken. Wees eens interactief met voorlezen en niet alleen maar online! Interactief voorlezen stimuleert namelijk de taalontwikkeling, het verhaalbegrip en de woordenschat van je kind.

Koop je tijdens de Vaderweek een boek in de boekwinkel dan krijg je een Schoenboekje cadeau.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.