15 maart – Nationale Dag van de Leerplicht | EATAPETA-dag | Wereldconsumentendag | Internationale Dag Tegen Politiegeweld | World Contact Day

Nationale Dag van de Leerplicht 

De leerplicht is er niet om kinderen te pesten maar om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Soms wordt dat zo niet gezien en soms wordt ook vergeten dat het recht op onderwijs niet zo vanzelfsprekend is. Er zijn genoeg landen in de wereld waar het volgen van onderwijs niet de normaalste zaak van de wereld is, zeker niet voor meisjes. Zonder toegang tot (goed) onderwijs zijn de kansen op een goede baan en dito leven praktisch nihil zijn. De leerplicht is geen plicht maar een voorrecht!

Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs

Het thema van 2018 wil laten zien dat samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, school, de ouders, de gemeente en andere (zorg)instellingen een significante bijdrage levert aan het terug dringen van het ongeoorloofd verzuim en de (dreigende) schooluitval van leerplichtige en bovenleerplichtige leerlingen. Bij bovenleerplichtige jongeren spreken we van schooluitval als ze geen startkwalificatie hebben en niet op een school zijn ingeschreven. Bij leerplichtige jongeren is sprake van schooluitval (absoluut verzuim) als hij of zij niet (meer) staat ingeschreven bij een school.

Internationale EATAPETA-dag 

In 2003 lanceerde PETA een mediacampagne en reizende tentoonstelling met de titel “The Holocaust on Your Plate,”, ook wel heel slim afgekort tot “HOYP”. PETA vergelijk de moderne landbouwmethoden en vlees eten met de Holocaust. Op één en dezelfde poster zag je bijvoorbeeld foto’s van kaalgeschoren joden en batterijkippen of varkens in een abattoir. Met daarboven de tekst: “Voor dieren zijn alle mensen nazi’s.” Dit ging duidelijk te ver en in Duitsland werd de campagne zelfs verboden.

Als antwoord op deze walgelijke mediacampagne van PETA kwam op 15 maart 2003 blogger Meryl Yourish met de “Eat A Tasty Animal For PETA Day” (EATAPETA). Een dag waarop je vlees. Ik snap de emotie achter de EATAPETA-dag maar ik zou er nu niet en toen niet aan hebben meegedaan want hoe je het ook wendt of keert de dieren zijn en blijven de grootste verliezers.

Wereld Consumentenrechtdag

Voortbouwend op het succes van het thema van 2017 dat pleitte voor een #BetterDigitalWorld gaat het thema van Wereld Consumentenrechtdag 2018 “Making digital marketplaces fairer” zich focussen op het toegankelijker, veiliger en eerlijker maken van het online kopen van producten en diensten (e-commerce). De particuliere consument heeft ook rechten bij een online aankoop echter diezelfde consument heeft minder rechten als de aankoop bij een particulier is want daar geldt het consumentenrecht niet. Wil je meer weten over dit onderwerp of over je rechten als consument dan kan ik je consuwijzer.nl aanraden.

Internationale Dag Tegen Politiegeweld

Het belangrijkste evenement van de COBP (Collective Opposed to Police Brutality) is de Internationale Dag Tegen Politiegeweld. Deze dag werd in 1997 gelanceerd in samenwerking met de organisatie Black Flags in Zwitserland. Een dag ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van politiegeweld maar ook een dag waarop actie wordt gevoerd tegen ongeoorloofd geweld door de politie. Wereldwijd worden er IDAPB-demonstraties (International Day Against Police Brutality) georganiseerd, zoals in Argentinië, Canada, Frankrijk, Mexico, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

65e World Contact Day

Een goede korte Nederlandse vertaling voor deze dag kon ik niet verzinnen, mijn poging eindigt met: “Maak contact met Buitenaardse Intelligentie Dag”. In 1953 deed de International Flying Saucer Bureau (IFSB) een beroep op alle “believers” om gelijktijdig een telepathische welkomstboodschap de ruimte in te sturen om zodoende contact te leggen met buitenaardse intelligentie. De welkomstboodschap was de basis voor het lied “Calling Occupants of Interplanetary Craft” van Klaatu, later nog vertolkt door The Carpenters.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.