afbeelding versterkt jonge talentendag

15 juli – Wereld Jonge Talentendag | Arctische Zeeijsdag | Dag van het Texelse Schaap

Wereld Jonge Talentendag

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wil met Wereld Jonge Talentendag (World Youth Skills Day) de aandacht vestigen op het belang dat jongeren 21e-eeuwse vaardigheden leren. Wereld Jonge Talentendag (World Youth Skills Day 2021) zal opnieuw plaatsvinden in een uitdagende context vanwege de aanhoudende COVID-19-pandemie. UNESCO schat dat in de helft van alle landen op de wereld scholen tussen maart 2020 en mei 2021 meer dan 30 weken geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest. Nu nog altijd (eind juni) zijn in 19 landen de scholen gesloten en dat raakt 157 miljoen leerlingen. De meeste leerlingen krijgen nu thuisonderwijs of worden online bijgespijkerd door hun onderwijzers. Dit heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen voor onder andere het praktijkonderwijs. En kan zelfs leiden tot een toename van vroegtijdige schoolverlaters.

Dé vraag op Jonge Talentendag: ben jij een NEET?

Wereldwijd is een op de vijf jongeren een NEET: Not in Employment, Education or Training. Drie op de vier jonge NEET’s zijn vrouwen. De term Not in Education, Employment or Training werd voor het eerst gebruikt door Britse politici in het rapport Bridging the Gap  uit 1999. Dat rapport ging over de noodzaak om voortijdig schoolverlaters van 16 tot 18 jaar die niet op de arbeidsmarkt actief waren te re-integreren. In Europa is de term NEET voor het eerst gebruikt tijdens Europese beleidsdiscussies in het Europa 2020-kerninitiatief  Jongeren in beweging.

Wie zijn de NEET-jongeren? Dat zijn jongeren in de leeftijd tussen de 15 en 29 jaar die geen werk hebben en geen studie of opleiding volgen. Daartoe behoren bijvoorbeeld werkzoekende schoolverlaters, jonge arbeidsgehandicapten of jongeren zonder betaalde baan.

Arctische Zeeijsdag

De organisatie PBI (Polar Bear International) heeft 15 juli uitgeroepen tot Arctic Sea Ice Day. Een bewustwordingsdag die aandacht vraagt voor het in snel tempo verminderen van het zeeijs in het Arctisch gebied én hoe deze trend kan worden omgekeerd. De PBI heeft gekozen voor 15 juli omdat historisch gezien het zeeijs rond midden juli uiteenvalt.

Nu stellen zij dat als je kijkt naar de jaren tachtig het uiteenvallen van het zeeijs 3 weken eerder plaatsvindt. Niet iedereen is het daar mee eens trouwens maar desalniettemin met minder zeeijs komen de ijsberen in de problemen. Ze moeten dan langer aan wal blijven; en op land kunnen de dieren niet jagen. De ijsschotsen liggen verder uit elkaar. Je hoeft niet echt een wetenschapper te zijn om te bedenken wat de gevolgen voor de jonge ijsberen zijn.

Hernieuwbare energiebronnen

Arctic Sea Ice Day wil ons bewustmaken van het feit dat toekomstige generaties ijsberen én mensen de rekening gepresenteerd krijgen van alle beslissingen en plannen die we vandaag de dag maken. Hoe kan de trend worden omgekeerd? Door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. Dit heeft economische voordelen en zal de vervuiling verminderen en banen creëren.

Dag van het Texelse Schaap

Ben je toevallig vandaag op Texel? Ga dan richting Den Hoorn, daar wordt vandaag de Dag van het Texels Schaap gevierd! Tijdens de Dag van het Texelse Schaap kun je verschillende schapenrassen bewonderen en zien hoe schapen worden geschoren en een lam wordt uitgebeend. Er zijn wedstrijden schapen melken en -scheren en je kunt dit zelf ook een keer proberen. Verder zijn er demo’s hoefbekappen, woltrappen en spinnen van de net geschoren wol. Je kunt een ‘boerenommetje’ maken en daarnaast is er van alles te koop dat met schapen te maken heeft. De Dag van het Schaap is op het land naast het Hoornder kerkje, op de Novalishoeve kun je terecht bij slecht weer. Krijg jij ook zo’n zin in een overheerlijk schapenmelkijsje?

Deel dit bericht