afbeelding versterkt Zamenhof dag

15 december – Zamenhof dag | Internationale Dag van de Thee | Koninkrijksdag | Naturalisatiedag

Zamenhof dag

Op 15 december is het de geboortedag van Lejzer Zamenhof (1859-1917). Wat is de reden dat Lejzer Zamenhof een eigen naamdag heeft gekregen? De oogarts en filosoof Lejzer Zamenhof is de bedenker van de internationale taal Esperanto. Niet op latere leeftijd pas, al op zijn 19e verjaardag had hij zijn internationale taal Lingwe uniwersala klaar. In 1887 is deze taal doorontwikkeld tot de taal Esperanto zoals we die nu kennen. Vroeger stond 15 december ook bekend als Esperantodag maar die wordt nu op 26 juli gevierd. Dat is de dag waarop het boek Unua Libro werd gepubliceerd. Het boek Unua Libro is het eerste leerboek van de internationale taal Lingvo Internacia (Esperanto). Lejzer Zamenhof schreef dit boek onder het pseudoniem “Doktoro Esperanto”. Vandaar de naam Esperanto.

Esperanto? Wat is dat?

Esperanto is een taal die bedacht is om mensen uit verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten communiceren. En het is gemakkelijk te leren omdat de taal een logische grammatica heeft. Esperanto wordt gezien als de gemakkelijkste taal van alle talen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je Esperanto ongeveer tien keer zo snel kunt leren als andere talen. Doordat de taal niet is gebaseerd op een al bestaande taal of gekoppeld aan een bepaald volk heeft niemand een voorsprong in het leren van de taal. Iedereen is gelijk en heeft de zelfde rechten.

Internationale Dag van de Thee

Op de Internationale Dag van de Thee blijkt de “December 2005 Declaration on the Rights of Tea Workers and Small Growers” steeds actueler. Daarom worden regeringen van de thee producerende landen en multilaterale instanties zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgeroepen om onmiddellijk stappen te ondernemen om een kolossale humanitaire crisis onder de van de thee-industrie afhankelijken te voorkomen. Dus wanneer je thee drinkt, drink dan Fairtrade thee want dan weet je zeker dat als je aan je kopje thee slurpt daar niemand onder heeft geleden.

Koninkrijksdag

In 1954 bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Op 15 december 1954 tekent Koningin Juliana het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in de Ridderzaal tekende. Dit Statuut regelt de staatkundige relatie tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. (Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland). De 4 landen zijn zelf verantwoordelijk voor goed bestuur, rechtszekerheid, economische ontwikkeling, onderwijs en overheidsfinanciën.

We vieren op 15 december dat Koningin Juliana het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende; we noemen deze dag Koninkrijksdag.

Naturalisatiedag

Normaal gesproken een hele belangrijke feestelijke dag voor alle mensen die vandaag officieel Nederlander zouden worden. Vanwege de huidige strenge corona-maatregelen, zijn er tot nader bericht geen ceremonies.

Op 24 juni 2005 besloot de ministerraad, met instemming van de Tweede Kamer, dat er een Naturalisatiedag zal worden ingevoerd. Dit was een voorstel van toenmalige minister van integratiezaken Rita Verdonk. Er werd gekozen voor 24 augustus omdat op die dag in het jaar 1815 de eerste grondwet in het Koninkrijk der Nederlanden werd ingevoerd. Leuk idee maar achteraf toch niet zo’n slimme keuze omdat 24 augustus namelijk midden in de vakantieperiode valt.

De eerste Naturalisatiedag

De allereerste Naturalisatiedag was op 24 augustus 2006. Dit was nog zonder de verplichte naturalisatieceremonie, dat werd pas verplicht vanaf 1 oktober 2006. Vanaf 2007 werden alle gemeenten verplicht om de Naturalisatiedag te organiseren. In 2008 werd besloten om Naturalisatiedag tijdens Koninkrijksdag te vieren. Naast de ceremonie op de Nationale Naturalisatiedag mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen op andere dagen organiseren.

Deel dit bericht