15 december – Naturalisatiedag op Koninkrijksdag

Koninkrijksdag

Vandaag herdenken we dat Koningin Juliana in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in de Ridderzaal tekende. Dit Statuut regelt de staatkundige relatie tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. (Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland)
De 4 landen zijn zelf verantwoordelijk voor goed bestuur, rechtszekerheid, economische ontwikkeling, onderwijs en overheidsfinanciën.

In 1954 bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Koninkrijksconcert

Met het Koninkrijksconcert wordt de verbondenheid binnen het Koninkrijk gevierd. Normaal gesproken wordt vanavond het Koninkrijksconcert gehouden. Ik zeg al bewust normaal gesproken omdat ik nu niets kan vinden over het concert in de media of op internet. Of het is me ontgaan dat het muziekfestijn waarmee de tweehonderdste verjaardag van het Koninkrijk der Nederlanden werd beëindigd ook dienst deed als hét Koninkrijksconcert.

Geschiedenis Naturalisatiedag

Een hele belangrijke feestelijke dag voor alle mensen die vandaag officieel Nederlander worden.
Op 24 juni 2005 besloot de ministerraad, met instemming van de Tweede Kamer, dat er een naturalisatiedag zal worden ingevoerd. Dit was een voorstel van toenmalige minister van integratiezaken Rita Verdonk. Er werd gekozen voor 24 augustus omdat op die dag in het jaar 1815 de eerste grondwet in het Koninkrijk der Nederlanden werd ingevoerd.
Mooie gedachte maar achteraf toch niet zo’n slimme keuze omdat 24 augustus namelijk midden in de vakantieperiode valt.

Rita Verdonk

Rita Verdonk, wie kent haar nog? Zij richtte in oktober 2007 Trots op Nederland op omdat ze in september 2007 uit de VVD fractie werd geknikkerd nadat zij kritiek uitte op de koers van de VVD. Toenmalig fractieleider Mark Rutte pikte dat niet en zette haar uit de fractie. Zij nam op 19 november 2011 afscheid als voorzitter van de partij. En wat ze nu doet? Joost mag het weten.

De eerste Naturalisatiedag

De allereerste Naturalisatiedag was op 24 augustus 2006. Dit was nog zonder de verplichte naturalisatieceremonie, dat werd pas op 1 oktober 2006 verplicht. Vanaf 2007 werden alle gemeenten verplicht om de Naturalisatiedag te organiseren. In 2008 werd besloten om Naturalisatiedag tijdens Koninkrijksdag te vieren.
Naast de ceremonie op de Nationale Naturalisatiedag mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen op andere dagen organiseren.

Naturalisatieceremonie verplicht

De naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Bij de naturalisatieceremonie moet je een verklaring van verbondenheid afleggen en wordt stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. Daarom is ook iedereen vanaf 16 jaar verplicht om aan de ceremonie deel te nemen. Kom je niet dan kun je naar het Nederlands staatsburgerschap fluiten.

Verklaring van verbondenheid

Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid. Tussen haakjes staan de woorden wanneer je gelovig bent.
Ik zweer (beloof ) dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)

Tis vandaag een vlagdag vanwege Koninkrijksdag. De vlag, zonder wimpel, mag uit van 8:41u tot 16:28u.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.