afbeelding versterkt wereld ontsteking dag

12 november – Wereld Longontsteking Dag | Happy Hour Day | Sterrenkijkdagen (BE) | Dag van de Stalen Buis | Week van de Pleegzorg (BE)

Wereld Longontsteking Dag

Longontsteking is de grootste besmettelijke moordenaar van volwassenen en kinderen. De geschatte 2,5 miljoen sterfgevallen door longontsteking in 2019 zullen in 2020 enorm stijgen als de sterfgevallen door COVID-19 worden meegerekend. Volgens de Global Burden of Disease (GBD) veroorzaakt geen enkele andere infectie zoveel sterfgevallen. Om meer aandacht te generen voor deze sluipmoordenaar besloot de Global Coalition against Child Pneumonia in 2009 om een Wereld Longontsteking Dag (World Pneumonia Day) te organiseren, niet éénmalig maar jaarlijks op 12 november. Wereld Longontsteking Dag is een actiedag waarop de strijd tegen longontsteking publieke centraal staat. Het doel van Wereld Longontsteking dag is:

  • bewustmaking over ‘s werelds grootste kindermoordenaar
  • promoten van maatregelen ter voorkoming en behandeling
  • donateurs vinden en actie voeren

Wereld Longontsteking Dag tijdens de VN Klimaatconferentie

Dit jaar valt Wereld Longontsteking Dag tijdens de VN Klimaatconferentie. Een mooi moment om om de vermindering van luchtverontreiniging centraal te stellen in de mondiale en nationale gezondheidsagenda’s. Vermindering van de luchtverontreiniging zal onder meer zorgen voor een aanzienlijke daling van het aantal sterfgevallen als gevolg van longontsteking.

Every Breath Counts vraagt daarom aan regeringen zich in te zetten om het aantal doden door longontsteking veroorzaakt door luchtvervuiling tegen 2030 met 50% te verminderen, nieuwe maatregelen invoeren om het doel te bereiken en de voortgang te publiceren.

Waarom wordt er van luchtverontreiniging zo’n issue gemaakt?

Luchtverontreiniging is de belangrijkste risicofactor voor overlijden door longontsteking. Volgens de GBD was naar schatting 30% (749.200) van alle sterfgevallen door longontsteking in 2019 toe te schrijven aan luchtvervuiling. Van alle stoffen die zorgen voor luchtvervuiling is fijnstof (particulate matter) waarbij de deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer doorsnee zijn de grootste boosdoener. Wordt PM2,5 genoemd.

De meerderheid (56%) van de sterfgevallen als gevolg van longontsteking door luchtverontreiniging is afkomstig van huishoudelijke bronnen. Terwijl het aantal sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling door huishoudelijke bronnen sinds 2000 is gedaald, neemt het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling buitenshuis toe, aangedreven door een toename in Afrika en Azië.

Wat veroorzaakt PM2,5?

PM2.5 is afkomstig van voertuigen, energiecentrales, industriële activiteiten, afvalverbranding, landbouwpraktijken en huishoudelijk koken en verwarmen met kolen, houtskool, hout, landbouwresten, dierlijke mest, kerosine, koken, binnenshuis tabaksrook, het branden van kaarsen, de open haard en op brandstof werkende kachels.

(als bron heb ik stoppneumonia.org gebruikt)

Dan volgen er nog 4 topics. Zij hebben ieder een externe info-link.

Deel dit bericht