afbeelding versterkt wereldvrededag

1 januari – Wereldvrededag | Nieuwjaarsdag 2022 | Nieuwjaarsvegen | Wereld Familiedag | Publiek Domeindag | Euro Dag | Nieuwjaarsduik uit een Blik | Maria Moeder van God | Wat staat centraal in januari | De internationale jaren in 2022

55e editie Wereldvrededag

Tijdens de 55e Wereldvrededag staan werk, onderwijs en de solidariteit tussen de generaties centraal. Het thema van de pauselijke boodschap voor Wereldvrededag voor 2022 luidt: Onderwijs, werk, dialoog tussen de generaties: instrumenten voor het creëren van een duurzame vrede. De paus pleit voor meer solidariteit tussen de generaties en de versterking van het geloof in een gemeenschappelijke toekomst in vrede. In de vredesboodschap staan 4 vragen centraal:

  • komt het werk in de wereld min of meer tegemoet aan de vitale behoefte van de mens aan gerechtigheid en vrijheid?
  • zijn de generaties echt solidair met elkaar?
  • geloven ze in de toekomst?
  • slaagt de overheid erin om in deze context een horizon van vrede uit te tekenen?

Wanneer werd de 1e editie gehouden van Wereldvrededag?

Op initiatief van paus Paulus VI organiseerde de rooms-katholieke Kerk in 1968 de 1e Wereldvrededag. Dit is een jaarlijks terugkerende dag geworden die altijd op 1 januari valt. Dat is ook de dag van het hoogfeest van de Moeder Gods. Zoals dat ook bij de andere kerkelijke werelddagen telkens het geval is, schrijft de paus elk jaar voor Wereldvrededag een boodschap over een specifiek onderwerp, waarin hij iedereen uitnodigt om de tekenen van de tijd doorheen de ogen van het geloof te lezen. De volledige boodschap van de Paus in het Engels lees je hier. De Nederlandse vertaling van de gehele boodschap niet gevonden maar wel een beknopte samenvatting.

Vrede is niet een geschenk van God. Het is een geschenk dat alleen wij aan elkaar kunnen geven.

IkPas

De actie IkPas wil mensen stimuleren om bewuster te kiezen tussen een drankje met of zonder alcohol. Deze campagne is een paraplucampagne. Er is ook een IkPas voor senioren en die organisatie ligt in handen van samenwerkingspartner KBO-PCOB. Ook al daalt het aantal mensen dat drinkt langzaam toch blijkt meer dan 55% volwassen zich niet aan het advies van de Gezondheidsraad houdt. En dat advies is: drink geen of weinig alcohol.

(bron: trimbos.nl)

Doe je mee?

Net zoals stoppen met roken is er voor stoppen met drinken altijd een excuus te vinden waarom je niet kunt meedoen aan deze actie. Kijk, je kunt het altijd proberen. Daar word je niet slechter van, integendeel. Wist je dat van de in totaal 38.477 deelnemers van dit jaar 66% zich mentaal of lichamelijk fitter voelt? En dat 31% van de deelnemers is afgevallen? Buiten dat, 59% zegt beter te slapen.

Mocht je de 30 dagen aaneengesloten niet halen, geen probleem. Dan probeer je het toch gewoon opnieuw? De IkPas 30 dagen begint op 1 januari en eindigt op 30 januari. De IkPas 40 dagen begint op 2 maart (Aswoensdag) en eindigt op de zondag voor Pasen (10 april). De oplettende onder ons ziet dat dit precies de vastenperiode is. Mijn vraag aan jou: doe jij mee aan de IkPas uitdaging? Ja? Schrijf je in op ikpas.nl.

Het nieuwe jaar heeft qua dagen nog meer in petto voor ons

Wat staat centraal in de maand januari?

Welke internationale jaren hebben we in 2022?

Deel dit bericht