afbeelding versterkt Internationale Dag van Multilateralisme en Diplomatie voor Vrede

24 april – Internationale Dag van Multilateralisme en Diplomatie voor Vrede | Nationale Dag van de Paardenbloem | Dag van Solidariteit van de Jeugd | Erfgoeddag (BE) | Schoenmakersdiner | Feest van de Goddelijke Barmhartigheid aka Beloken Pasen | De dag van Solidariteit van de Jeugd | Wereld Proefdierendag | Europese Vaccinatieweek | Wereld Vaccinatieweek

Dag van Multilateralisme en Diplomatie voor Vrede

Vandaag vieren we de Internationale Dag van Multilateralisme en Diplomatie voor Vrede. Een internationale dag die wordt gezien als een middel om de waarden van de Verenigde Naties te bevorderen .Dat is een hele mond vol. En heel eerlijk gezegd wist ik in eerste instantie niet wat het woord multilateralisme mocht betekenen. In tweede instantie ook niet, dus de betekenis maar opgezocht. Multilateralisme betekent: de overtuiging hebben dat internationale samenwerking nodig is om grote problemen op te lossen.

Een woord dat samen met diplomatie uitstekend past bij de drie pijlers van de Verenigde Naties. Dat zijn: internationale vrede en veiligheid, mensenrechten en duurzame economische en sociale ontwikkeling. Zonder internationale samenwerking wordt het onmogelijk om de vrede te bewaren. Dus daarom vieren we vandaag de Dag van Multilateralisme en Diplomatie voor Vrede.

Multilateralisme en de uitdagingen

Het op internationale normen en regels gebaseerde systeem dat naties door zeven decennia heeft geleid, moet het hoofd bieden aan de toenemende uitdagingen van protectionisme en isolationisme. Mondiale problemen zoals klimaatverandering, geopolitieke spanningen, humanitaire en migratiecrises zijn transversaal, impliceren de waarden en belangen van naties en vereisen collectieve aandacht en actie.

Technologische vooruitgang heeft ook gevolgen gehad voor het politieke en sociaaleconomische landschap en de betrekkingen tussen staten.

Zoals benadrukt in de resolutie, is de Internationale Dag een herbevestiging van het VN-Handvest en de principes ervan om geschillen tussen landen op vreedzame wijze op te lossen. Het erkent het gebruik van multilaterale besluitvorming en diplomatie bij het bereiken van vreedzame oplossingen voor conflicten tussen naties.

Welke missie heeft de Verenigde Naties?

De Verenigde Naties ontstonden in 1945, na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog, met één centrale missie: het handhaven van internationale vrede en veiligheid. Het Handvest van de Verenigde Naties stelt dat een van de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties de inzet is om geschillen met vreedzame middelen te beslechten en de vastberadenheid om de volgende generaties te beschermen tegen de plaag van oorlog.

Conflictpreventie blijft echter een relatief onderbelicht aspect van het werk van de VN. Ondertussen is de meest efficiënte en wenselijke inzet van diplomatie het verminderen van spanningen voordat ze tot conflicten leiden, of, als het conflict uitbreekt, snel handelen om deze te beheersen en de onderliggende oorzaken op te lossen. Preventieve diplomatie is erg belangrijk bij het ondersteunen van de inspanningen van de Verenigde Naties om te helpen bij de vreedzame beslechting van geschillen.

Wat staat er nog meer in de agenda genoteerd voor vandaag?

Deel dit bericht