dag van het geluk-dagenvanhetgeluk

afbeelding versterkt dag van het geluk

In de wijk Tongelre gaat een Team Troep Troopers gezamelijk de wijk in om de achtergelaten troep in de straten en bossages op te ruimen. Dit doen ze elke laatste zaterdag van de maand ( foto: Joost Duppen )